• +662 441 5000
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสิ่งแวดล้อม

ชวนประชาชนเวียนเทียนด้วยต้นไม้ มิติใหม่วันวิสาขบูชาช่วยเพิ่มสีเขียว

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  21 พฤษภาคม 2567

ที่มา: https://www.naewna.com/local/805610

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ “งานเวียนเทียนด้วยต้นไม้ วันวิสาขบูชา 2567” และธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ณ บริเวณองค์พระพุทธวิสุทธิมงคล ริมทะเลสาบ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย

นายศานนท์ กล่าวว่า มี 2 ประเด็นหลักที่อยากให้เกิดความร่วมมือกัน เรื่องแรกคือกรุงเทพมหานครเป็นคนดูแลพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเรามีสวนระดับเมืองประมาณ 50 แห่ง โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นการออกกําลังกาย แต่บางครั้งเราลืมเรื่องการออกกําลังใจ จึงจัดให้มีกิจกรรมเช่น ดนตรีในสวน และธรรมะในสวนที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย เรื่องที่สอง คือนโยบายโครงการต้นไม้ล้านต้น ซึ่งปัจจุบันเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมาก แต่ว่าระดับปัจเจกบุคคลหรือประชาชนยังน้อย ซึ่งกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ที่มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ และภาคีเครือข่ายได้ส่งเสริม ลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

ด้านนางสาววรนุช กล่าวเสริมว่า สำหรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น ล่าสุดมียอดปลูกแล้วกว่า 920,000 ต้น ซึ่งงานเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชาปีนี้น่าจะช่วยเพิ่มจำนวนการปลูกมากขึ้น รวมทั้งยังสามารถสานต่อไปยังนโยบายสวน 15 นาทีอีกด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้ร่วมกับวัดในพื้นที่จัดกิจกรรม เปลี่ยนจากการใช้ธูปเทียนเปลี่ยนมาเวียนเทียนด้วยต้นไม้ โดยกรุงเทพมหานครได้สนับสนุนกล้าไม้และจัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกท่าน


© 2024 Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University . All Rights Reserved.