โครงการเมืองยั่งยืน
เข้าสู่เว็บไซต์ของสำนักประสานงานชุดโครงการเมืองยั่งยืน >> คลิก <<
สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดาวโหลดหนังสือ "รวบรวมผลงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการเมืองยั่งยืน"

Eco Industry Research and Training Center

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

วิจัย แก้ไข ให้คำปรึกษา ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และเชื่อมโยงเครือข่าย นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้บริการทางวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

Research Update

DEVELOPMENT OF ECO-EFFICIENCY INDICATORS FOR WOODEN TOY INDUSTRY
Characterization of Industrial Waste from Industrial Estate In Map Ta Phut Area,Thailand
การวิเคราะห์และพัฒนาดุลยภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของวิสาหกิจในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
DEVELOPMENT OF ECO-EFFICIENCY INDICATORS FOR ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ESTATE
ENHANCING ECO-EFFICIENCY OF THE IMPACT MODIFIED ACRYLIC CAST SHEET PRODUCT BY DEPROTEINIZED NATURAL RUBBER
QUANTITATIVE EVALUATION OF INDUSTRIAL WASTE IN THE MAP TA PHUT INDUSTRIAL ESTATE
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLRATION OF WASTE DISPOSAL IN A SANITARY LANDFILL: CASE STUDIES OF BANGKOK MUNICIPALITY ADMINISTRATION IN KAMPANGSAN LANDFILL SITES
Recycling of poly(methyl methacrylate) scrap in the styrene-methyl methacrylate copolymer cast sheet process
 

108-1900 เรื่องราว สิ่งแวดล้อม

 
- ฉลากคาร์บอน >>> คลิก
 
 

Download

Download Slide ประกอบการอบรม Eco-Efficiency 1 , 2

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดอบรมเรื่อง การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง

ง่าย
โครงการนำร่องการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในนิคมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมด้วยกลไกการผลิตที่สะอาด
โครงการนำร่องการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในนิคมอุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553

ภาพบรรยากาศศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

 

คู่มือ

การพัฒนาตัวชี้วัด Eco-Efficiency สำหรับอุตสาหกรรมและโครงการ GREENDEE ชื่อหนังสือ: การพัฒนาตัวชี้วัด Eco-Efficiency สำหรับอุตสาหกรรมและโครงการ GREENDEE
ผู้แต่ง: รศ. ดร. กิติกร จามรดุสิต
จำนวนหน้า: 85
ไฟล์ : ดาวโหลด pdf
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ชื่อหนังสือ: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
ผู้แต่ง: รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต
จำนวนหน้า: 48
ไฟล์ : PDF >>> file 1 : file 2

หมวดสื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือการประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย ชื่อหนังสือ: การประเมินองค์ความรู้ด้านเมืองยั่งยืนในประเทศไทย
โดย สำนักประสานงานชุดโครงการเมืองยั่งนืน ฝ่านสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ไฟล์ : ดาวโหลด E-book
พลาสติคและสิ่งแวดล้อม ชื่อหนังสือ: พลาสติคและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง: รศ.ดร.กิติกร จามดุสิต
จำนวนหน้า: -
รายงานประจำปี 2558 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
จำนวนหน้า: 9
ไฟล์ : ดาวโหลด pdf
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555-2556 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555-2556
จำนวนหน้า: 9
ไฟล์ : ดาวโหลด pdf
 

ผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ประจำปี 2557


ผลงานวิจัยดีเด่น  สกว.ประจำปี 2557
        สกว. มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่น 23 โครงการ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความตื่นรู้และความเข้มแข็งให้คนและชุมชน
 >> อ่านต่อ

News & Event
 
 
 
 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม อาคาร 1 ชั้น 3 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02-4415000 ต่อ 1001 และ 080-4273500 โทรสาร 02-4419509-10

free hit counters