เลขทะเบียนวันที่แจ้งเรื่องอาคาร(ชั้น)ห้อง(ชื่อห้อง)รูปภาพผู้แจ้งช่าง/ผู้รับผิดชอบสถานะวันที่เริ่มวันที่เสร็จหมายเหตุ
67508223/07/2567ห้องน้ำหญิงอาคาร1 ชั้น 2 ห้อง1212 ไฟไม่ติด 1 หลอด1(2)1212(ห้องน้ำหญิง) - รุจิรา พันโยศรี-ไม่เสร็จ  -
67508123/07/2567ตัวกดสายฉีดชำระหัก หมายเลข22(1)2110(ห้องน้ำหญิง) 675081.jpeg รุจิรา พันโยศรี-ไม่เสร็จ  -
67508018/07/2567หลอดไฟเสีย (ห้องคาราโอเกะ)3(1)3105/2(ว่าง) 675080.jpg ประทีป เทพยศ-ไม่เสร็จ  -
67507915/07/2567ก๊อกอ่างล้างมือหมายเลข1ห้องน้ำหญิง ชั้น Gอาคาร4 ห้อง 4GW1 หลวม (หมุนรอบได้)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - รุจิรา พันโยศรีสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
ช่างกำลังดำเนินการ16/07/2567 -
67507815/07/2567สะดืออ่างล้างมือหมายเลข1 มีน้ำซึม1(G)1012(ห้องน้ำหญิง) - รุจิรา พันโยศรีสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
ช่างกำลังดำเนินการ16/07/2567 -
67507711/07/2567ห้องน้ำชายอาคาร4 ชั้น 4 หมายเลข1 สายชำระน้ำไม่ไหล ห้อง 44M1ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - รุจิรา พันโยศรีสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
ช่างกำลังดำเนินการ16/07/2567 -
67507610/07/2567ขอความกรุณาปั้มกุญแจสำรองห้องผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (Mr.William Thron) ขอรับเงินค่าจัดทำกุญแกที่เจ้าตัวครับไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรมสุภาพ สิงคลีประภา,
พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์
ช่างกำลังดำเนินการ16/07/2567 -
67507510/07/2567ขอความกรุณาช่วยจัดโต๊ะคอมพิวเตอร์ ให้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ Ms.Shreema Rana ด้วยครับ (ห้องผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรม-ไม่เสร็จ  -
67507409/07/2567ลูกบิดประตูเสีย4(1)4111/2(ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 2) 675074.jpg ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
ช่างกำลังดำเนินการ09/07/2567 -
67507309/07/2567ซ่อมเปลี่ยนบานประตูพร้อมทาสีจำนวน 4 บาน อาคาร 4 ชั้นดาดฟ้าหน้าโถงลิฟต์ ด้านบนห้องประชุมครึ่งวงกลมไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
ช่างกำลังดำเนินการ09/07/2567 -
67507209/07/2567แก้ไข้แผงไม้กั้นหลอดไฟผุ ที่อ่างล้างมือชำรุดในห้องชายอาคาร4ชั้2ห้อง42M1ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
ช่างกำลังดำเนินการ09/07/2567 -
67507108/07/2567จัดโต๊ะ เก้าอี้ ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ ที่ห้องผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อาคาร 2 ชั้น 3 จำนวน 1 ชุด สำหรับ Dr.Shreema Rana (ประสานแจ้งคุณสุภาพไว้เบื้องต้นแล้วครับ)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรมสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
ช่างกำลังดำเนินการ09/07/2567 -
67507008/07/2567ตัวปรับทิศทางแอร์ไม่ทำงาน ลองกดปรับทิศทาง หรือกด swing ก็ไม่ขยับเลยครับ1(3)1318(ห้องทำงานผู้ช่วยอาจารย์อนพัช มีมั่งคง) 675070.jpg อนพัช มีมั่งคั่งสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
ช่างกำลังดำเนินการ09/07/2567 -
67506908/07/2567ช่างทุกท่าน วันพุธนี้ช่วงบ่าย ขอให้ช่วยกันรื้อพรมห้องอาจารย์ประพฤติ ชั้น 3 อาคาร 1 ขอให้ประสานกับคุณมณีพรนะครับ จะมีทีมแม่บ้านเข้ามาช่วยด้วย1(3)1310(ห้องทำงานรศ.ประพฤติ เกิดสืบ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
ช่างกำลังดำเนินการ08/07/2567 -
67506828/06/2567ซ่อมพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (แผ่นพื้นโต๊ะร่อน)4(4)4423(ห้องเครื่องมือกลาง) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น28/06/256708/07/2567-
67506728/06/2567หลอดไฟฟ้าแสงสว่างเสีย 2 หลอด หลังจากตรวจประเมินแล้ว4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น28/06/256708/07/2567-
67506627/06/2567ซ่อมไฟในห้องอ่านนังสือ 15 ดวง4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
ช่างกำลังดำเนินการ28/06/2567 -
67506526/06/2567ไฟในห้องทำงานกระพริบ4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น27/06/256728/06/2567-
67506417/06/2567มีกลิ่นไหม้ ขณะเปิดแอร์ ห้อง 4421 (เบื้องต้น แจ้งให้ปิดแอร์ ห้ามใช้งานเพื่อรอช่างมาตรวจสอบ)4(4)4421(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น17/06/256725/06/2567-
67506314/06/2567ท่ออ่างน้ำล้างอุปกรณ์ตัน4(5)4517(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - นภารัตน์ ขนันทัยสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น17/06/256725/06/2567-
67506213/06/2567หลอดไฟฟ้าในห้องทำงานเสีย มีอาการกระพริบ 2 หลอด ทำให้ใช้อ่านหนังสือไม่ได้ค่ะ2(3)2305(ห้องทำงาน รศ.ดร.วิมล สอนแจ่ม) - วิมล สอนแจ่มสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น 17/06/2567-
67506113/06/2567ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้าห้องหน่วยสารบัญ(ห้องกิจการนักศึกษาเดิม)2(1)2107(หน่วยกิจการนักศึกษา) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น17/06/256708/07/2567จัดซื้อโคมให้แล้ว อยู๋ระหว่างประกอบโคมติดตั้ง
67506012/06/2567หลอดไฟเสีย (หลอดสั้น)4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น17/06/256728/06/2567-
67505912/06/2567ช่วยเอาโช๊คอัพประตูออก2(2)2203(สำนักวิทยบริการ) 675059.jpg ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น 17/06/2567นำไปติดที่ห้องหน่วยกายภาพ เสร็จแล้ว
67505811/06/2567ตู้เก็บกุญแจอาคาร 3 ล๊อคตู้ไม่ได้3(1)3100(บริเวณโถงทางเดิน แาคาร 3 ชั้น 1) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
ช่างกำลังดำเนินการ17/06/2567 สั่งซื้อกุญแจ ติดบานพับ
67505711/06/2567รปภ. แจ้งว่ากุญแจห้องประชุม6 (2303) ชำรุด ช่วยทำใหม่ให้ด้วยครับไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น 25/06/2567พสิษฐ์ แจ้งว่ากุญแจหัก มีดอกสำรอง กำลังดำเนินการปั๊มเพิ่มให้ครับ
67505606/06/2567ตู้เย็นช่อง Freezing ไม่เย็น (EN-51-015/3)4(5)4510(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำช่างกำลังดำเนินการ07/06/2567 อยู่ระหว่าง สั่งซื้อยางขอบตู้เย็น
67505505/06/2567ติดฟิลม์กระจกหน้าห้องค่ะ3(1)3103(ห้องพักนักศึกษา ETS) - คันธรส ชำนาญกิจสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น07/06/256728/06/2567-
67505405/06/2567ไฟฟ้าแสงสว่างดับ 2 หลอด4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น07/06/256714/06/2567-
67505304/06/2567เครื่องปรับอากาศห้อง 1309 ไม่เย็น1(3)1309(ห้องทำงาน ดร.ธัญภัทร ศาสตระบรุษ/ดร.ภัทรา เสมอวงษ์) - ธัญภัทร ศาสตระบุรุษสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 07/06/2567-
67505204/06/2567ห้องเก็บของเสีย ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไม่ทำงาน และพัดลมดูอากาศไม่ทำงาน4(4)4424/6(ห้องเก็บของเสียอัตราย) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น07/06/256728/06/2567เหลือพัดลมดูดอากาศ
67505104/06/2567ไฟฟ้าแสงสว่าง ห้อง4410 เสีย 1 ดวง4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น07/06/256714/06/2567-
67505004/06/2567 แอร์ห้อง 4515 น้ำรั่ว ค่ะ แล้วแอร์สวิชเปิดตลอดเวลาไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น07/06/256728/06/2567-
67504903/06/2567กุญแจห้องเสียไม่สามารถล็อกได้4(5)4517(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น07/06/256714/06/2567-
67504829/05/2567เครื่องปรับอากาศไม่เย็น 1 เครื่อง2(2)2202(ห้องมุฑิจาจิตตรานุสรณ์) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 30/05/2567-
67504720/05/2567ผนังทะลุ 3(1)3103(ห้องพักนักศึกษา ETS) 675047.jpg จาริณี อิ้วชาวนาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น30/05/256728/06/2567-
67504617/05/25671. ลิ้นชักเก็บของ แผ่นไม้ตรงด้านหน้าที่ดึงเข้า-ออกหลุดมาทั้งแผ่น 1 ตู้ 2. ตู้เก็บของล็อค ไม่มีกุญแจไขออกได้ 1 ตู้4(4)4421(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น30/05/256728/06/2567-
67504509/05/2567ขอรบกวนให้ดำเนินการซ่อมแซ่ม โดยด่วน เพราะหากช้าไป อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ และนักศึกษาอาจได้รับอันตรายได้ 1.ห้องสโมสรนศ.ป.ตรี ห้องแรก มีน้ำเข้ามาจากด้านบนในห้องสโมสคาดว่ามาจากหน้าต่างด้านฝั่งตึก 3 ทั้ง 2 ช่อง ทำให้น้ำนองพื้นและซึมเข้าไปในกระเบื้องยาง และคาดว่าซึมเข้าไปบริเวณปลั๊กเสียบไฟ ข้างกำแพง อาจทำให้เกิดความเสี่ยงไฟดูด ได้ 2.ประตู เข้าสโมฯ คาดว่าลูกปืนแตก เมื่อเปิดเข้า-ออก จะดีดกลับแรงมาก อาจทำให้เกิดอันตรายแก่นักศึกษาได้2(G)2005(สโมสรนักศึกษาปริญญาตรี) - สุกัญญา ส่งสวัสดิ์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น16/05/256728/06/2567-
67504408/05/25674521 แอร์เสีย 1 ตัว 4(5)4521(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น16/05/256716/05/2567แอร์ทำงานปกติ แต่ตู้เย็นมีขนาดใหญ่และมีความร้อน ทำให้ห้องไม่เย็นครับ
67504303/05/2567ตรวจซ่อมพัดลมดูดอากาศ ใช้งานไม่ได้1(3)1316(ห้องทำงานผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำยกเลิก07/05/2567 ขอตั้งงบประมาณ ครุภัณฑ์ ติดตั้งทดแทน
67504203/05/2567ขอจัดซื้อ ปลั๊กขากลม(ทดแทนขาแบน) ติดตั้งที่ห้องประชุมและห้องสำนักงาน อาคาร 1-2 ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น07/05/256724/06/2567-
67504126/04/2567แอร์ตัวใหญ่มีเสียงดังระหว่างทำงาน2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - สวัสดิรักษ์ ใสงามสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น 01/05/2567แก้ไขแล้ว
67504023/04/2567แอร์ในห้องสมุดไม่เย็น4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น25/04/256725/04/2567-ซ่อมและล้างแอร์ ahu จำนวน 3 เครื่อง และ 36000btu 1เครื่อง
67503922/04/2567แอร์ 2 ตัวที่ห้อง ไม่ค่อยเย็น3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/04/256727/06/2567-
67503822/04/2567โทรศัพท์ มีเสียงไม่ชัดเจน และตัด ขณะกำลังใช้งาน3(1)3101(หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ) - จาริณี อิ้วชาวนาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 23/04/2567-
67503717/04/2567ตรวจสอบการทำงานของโทรศัพท์ ตามห้องประชุมและหน้าห้องลิฟท์ให้สามารถใช้งานได้ด้วยครับไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 18/04/2567-
67503617/04/2567คุณอภิรมย์แจ้งว่า โทรศัพท์ห้องครัวใช้ไม่ได้1(1)1102(ห้องครัว) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น18/04/256722/04/2567เบอร์ 1002
67503517/04/2567ทาสีเหล็กฝารางระบายน้ำ อาคาร 1-2ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น17/04/256729/04/2567เสร็จสื้น
67503405/04/2567อ.ที่ใช้ห้องแจ้งว่าแอร์ไม่ทำความเย็น 2 ตัว4(4)4421(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น17/04/256718/04/2567ทำการล้างแอร์ เติมนำ้ยา เปลี่ยน cap run
67503304/04/2567ติดป้าย วิธีใช้งานตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 1-21(1)1100(บริเวณโถงและทางเดินร่วม อาคาร 1-2 ชั้น 1) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น17/04/256701/05/2567-
67503202/04/2567ประตูของฝั่งหน่วยพัสดุ 2109 ไม่มีโช๊คประตูคะ 2(1)2109(งานคลังและพัสดุ) - ฑิฆัมพร ซ้อนฝั้นสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น03/04/256719/04/2567ติดตั่งแล้ว
67503101/04/2567อ.แจ้งว่า แอร์เสีย ไม่เย็นค่ะ4(1)4111/4(ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 4) - วรรษมน จันทร์สมวงศ์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 03/04/2567แคป run เสีย
67503026/03/2567ตาข่ายกันนกพิราบน่าจะหยุด เพราะมีนกบินเข้ามาและเริ่มมีขี้นกแถวคอมแอร์ ครับ2(3)2306(ห้องทำงาน ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ) - วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น28/03/256728/03/2567-
67502925/03/2567ตู้เย็นช่องฟรีซไม่เย็น4(4)4421(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น28/03/256719/04/2567ส่งซ่อมร้านภายนอก เป็นของนอกระบบคุรุภัณฑ์
67502819/03/2567โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถใช้โทรติดต่องานได้3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ธีรวุฒิ ชิยานนท์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น19/03/256720/03/2567-
67502715/03/2567แอร์ไม่ทำความเย็น 1 ตัว4(5)4521(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น17/03/256719/03/2567-
67502614/03/2567แอร์ไม่ทำความเย็น 1 ตัว4(5)4521(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - ปรมิตา พันธ์วงศ์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น17/03/256719/03/2567-
67502514/03/2567แจ้ง เครื่องปรับอากาศ ห้อง1113 กายภาพ ไม่เย็นไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - รัชพล ชื่นอารมณ์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 17/03/2567แผงวงจรเสียหายและแมกเนติก
67502413/03/2567บานประตูอ่างน้ำและก๊อกน้ำชำรุด4(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 675024.jpg นภารัตน์ ขนันทัยสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น17/03/256717/03/2567ช่างวิชัยแก้ไข แล้ว
67502313/03/2567พัดลมโคจรชำรุดเบอร์ 9 และ 12 เปิดแล้วไม่สามารถใช้งานได้ พัดลมโคจรมีเสียงดังเบอร์ 84(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 675023.jpg นภารัตน์ ขนันทัยสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 17/03/2567-จัดงบซื้อใหม่ 2 ตัว
67502213/03/2567ฝ้ามีรอยรั่ว4(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 675022.jpg นภารัตน์ ขนันทัยสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น17/03/256717/03/2567-เปลี่ยนไส่แผ่นใหม่
67502113/03/2567ซ่อมแผ่นกระเบื้อง KENZAI ที่หลุดหล่น รอบอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล(อ.4) (ซ่อมในส่วนที่ไม่สูงมากให้เสร็จก่อน)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น17/03/256724/06/2567หาวัสดุซ่อมแซม
67502011/03/2567หลอดไฟเสีย4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น13/03/256719/03/2567เปลี่ยนหลอด
67501906/03/2567แอร์ไม่เย็น และมีกลิ่นเหม็น4(5)4519(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น06/03/256707/03/2567-
67501804/03/2567ท่อน้ำทิ้งตรงซิ้งต์ตัน4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น06/03/256706/03/2567แก้ไขเสร็จเรียบร้อย
67501701/03/2567ติดตั้งโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ใหม่ โดยใช้หมายเลข 3308 เดิม3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ประทีป เทพยศสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น04/03/256706/03/2567เพิ่มโทรศัพท์1 เครื่อง
67501623/02/2567เครื่องปรับอากาศไม่สามารถปรับทิศทางลมได้ตามปกติ3(3)3304(ห้อง COM - LOB 2) 675016.jpg ธีรวุฒิ ชิยานนท์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น27/02/256717/03/2567ได้เข้าแก้ไขหน้างาน กิ้ป ล็อคหาย
67501514/02/2567หลอดไฟบริเวณที่ล้างจานหน้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่เสื่อมสภาพ ไม่ส่องสว่าง3(1)3100(บริเวณโถงทางเดิน แาคาร 3 ชั้น 1) 675015.jpg ธีรวุฒิ ชิยานนท์สุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น20/02/256718/04/2567 
67501414/02/2567โทรศัพท์ รับสายแล้วได้ยินไม่ชัดเจน 3(1)3101(หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ) - จาริณี อิ้วชาวนาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น20/02/256722/02/2567หนูกัดสาย เดินสายใหม่-เปลี่ยนเครื่อง
67501314/02/2567ไฟหน้าอ่างล้างจาน ชั้น 1 ดับ3(1)3100(บริเวณโถงทางเดิน แาคาร 3 ชั้น 1) - จาริณี อิ้วชาวนาสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น20/02/256718/04/2567 
67501207/02/2567สำรวจข้อมูลเครื่องโทรศัพท์และเบอร์โทร ที่ติดตั้งตามห้องประชุมและหน้าลิฟต์ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น12/02/256714/03/2567วางโทรศัพท์ 1 เครื่อง
67501102/02/2567รถเข็นล้อชำรุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น05/02/256708/07/2567-
67501031/01/2567เครื่องปรับอากาศไม่เย็น1(3)1316(ห้องทำงานผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา) - นิรมล มุ่นพลายสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น31/01/256702/02/2567เติม r410 aครับ
67500923/01/2567ไฟเหนือโต๊ะไม่ติดทั้ง 2 หลอด2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - สวัสดิรักษ์ ใสงามสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 22/01/2567-เปลี่ยน t5 จำนวน 2 หลอด
67500819/01/2567มีน้ำซึม บริเวณห้องน้ำชาย 2 ห้องแรก ช่วยตรวจสอบรอยรั่วซึมด้วยครับ2(1)2111(ห้องน้ำชาย) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น19/01/256722/01/2567ช่างวิชัยแก้ไขหัวฉีดน้ำใหม่
67500719/01/2567หน้าต่างไม่สามารถเปิดได้4(5)4517(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น23/01/256725/01/2567เปลี่ยนล้อเลื่อนใหม่
67500618/01/2567ฝักบัวล้างตาฉุกเฉินที่ดึงเปิดปิดน้ำชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ หน้าห้อง4410 4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น23/01/256724/01/2567-ล้างคราบตระกรันที่ o-ring
67500518/01/2567ไฟในห้องทำงานในห้องสมุดไม่ติดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น19/01/256702/02/2567เปลี่ยนหลอดไฟ 15 หลอด
67500415/01/2567รับ แจ้ง จากอาจารย์วีณารัตน์ เก้าอี้ห้องพักอาจารย์ ห้อง 2202 หักเสียหายใช้การไม่ได้2(2)2202(ห้องมุฑิจาจิตตรานุสรณ์) - รัชพล ชื่นอารมณ์สุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น15/01/256716/01/2567ชำรุด(ส่งจำหน่ายแล้ว) เปลี่ยนตัวใหม่ทดแทน
67500309/01/2567สัญญลักษณ์ หมด ติดต่อ มณีพร แล้ว4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น10/01/256712/02/2567-
67500209/01/2567กุญแจประตูเสีย ไม่สามารถล็อกได้4(5)4517(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น10/01/256719/04/2567เปลี่ยนไส่ใหม่
67500103/01/2567แอร์ ห้องสำนักงานปฏิบัติการ มีน้ำไหลออกมาจากแอร์4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น03/01/256703/01/2567มีคราบสิ่งสกปรกขวางทางท่อน้ำทิ้ง ทำการล้างระบบใหม่
66518528/12/2566ล้างแอร์ห้องสอบวิทยานิพนธ์ และห้อง ป.เอกไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น28/12/256628/12/2566ทำการล้างแอร์ทั้งคอล์ยร้อนและคอล์ยเย็น
66518421/12/2566แอร์ไม่เย็น ห้องวิเคราะห์ TOC (4419)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น26/12/256626/12/2566-
66518321/12/2566ลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเตอร์ชำรุด 1(1)1112(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) - ศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรมสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น25/12/256625/12/2566-
66518219/12/2566ล้างเครื่องปรับอากาศห้องพักอาจารย์ อาคาร 1-2 ให้แล้วเสร็จไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 28/12/2566-ช่างสำรวยทำการล้างแผ่นฟิลเตอร์ อาคาร 1-2
66518106/12/2566แอร์ 1 ตัว เบอร์ 18 ไม่เย็น 4(5)4510(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
ยกเลิก06/12/2566 แจ้งซ้ำ
66518006/12/2566แอร์ 1 ตัว เบอร์ 18 ไม่เย็น 4(5)4510(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น06/12/256612/02/2567เติมน้ำยาแอร์ r22 ตัดต่อ/เชื่อม/vaccum
66517906/12/2566แอร์ดับ เบคเกอร์ตัดตลอด 1 ตัว4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น06/12/256604/03/2567(ติดตั่งของใหม่)
66517806/12/2566พื้นห้องน้ำ ชำรุดจากการรื้อถอดผนังห้องน้ำเก่าออก ช่วยหายาแนวสีใกล้เคียงมาซ่อมด้วยครับ1(3)1302(ห้องน้ำชาย) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น06/12/256612/12/2566 
66517729/11/2566ได้รับแจ้งจากคุณธีรวุฒิ ผ้าม่านห้อง GIS เลื่อนไม่ได้ (มีเรียนทุกวันศุกร์)3(3)3301(ห้อง GIS-LAB) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น29/11/256630/11/2566ช่างสำรวยได้เข้าทำการแก้ไขโดยการยึดฐานใหม่
66517628/11/2566แอร์ห้อง 4515 มีน้ำหยดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น29/11/256606/12/2566ทีมช่างทำการล้างแอร์ทั้งคอล์ยร้อนและคอล์เย็น
66517527/11/2566หลอดไฟแสงสว่างเหนือโต๊ะทำงานขาด 1 ดวง2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - สวัสดิรักษ์ ใสงามสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น29/11/256630/11/2566ได้เข้าตรวจสอบหน้างานแล้ว ไฟติดทุกดวง ครับ
66517427/11/2566เครื่องปรับอากาศมีเสียงดังมาก1(2)1216(ห้องทำงานสำนักงานคณบดี) - นิรมล มุ่นพลายสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น27/11/256627/11/2566-ทำการเสรืมยางกันสั่นใต้ฐานแอร์
66517324/11/2566ช่องแอร์ออกเปิดไม่สุด ตัวหลังห้อง3(3)3304(ห้อง COM - LOB 2) 665173.jpg ประทีป เทพยศสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น24/11/256630/11/2566ช่างสำรวยตรวจพบบานสวิงแกนหักได้รับการแก้ไขแล้ว
66517223/11/2566ได้รับแจ้งจาก อ.บุญลือ แอร์ไม่เย็นขึ้นสัญลักษ์ RE1(2)1205(ห้องทำงาน ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ) - สุเชษฐ์ร กลิ่นคำสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์,
สุภาพ สิงคลีประภา
เสร็จสิ้น23/11/256630/11/2566ช่างสำรวยตรวจพบว่าหนูกัดสายเทอโมทำการไส่ให้ใหม่
66517123/11/2566รับแจ้งจากคุณมณีพรว่า อ.สุวลักษณ์ฝาครอบรีโมทขำรุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุเชษฐ์ร กลิ่นคำสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง,
สุภาพ สิงคลีประภา
เสร็จสิ้น23/11/256623/11/2566ช่างสุเชษฐ์ร ทำการเปลี่ยนหน้ากากให้ใหม่
66517022/11/2566ได้รับแจ้งจากคุณ นงค์ลักษณ์ ห้อง common room ท่อนำ้ทิ้งอุดตัน1(2)1213(ห้องคอมมอนรูม) - สุเชษฐ์ร กลิ่นคำสุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น22/11/256622/11/2566ช่างสำรวยได้ทำการแก้ไขท่อนำ้ทิิ้งอุดตันให้แลัว
66516922/11/2566สวิทซ์แอร์ฝั่งขวาใช้การไม่ได้2(G)2002(ศูนย์วิจัย (อาจารย์นรินทร์)) - นรินทร์ บุญตานนท์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น22/11/256627/11/2566ตรวจสอบพบว่าหนูกัดสายทำการเชื่อมต่อแล้ว
66516821/11/2566โทรศัพท์ห้อง 1225 (อ.พิสุทธิ์) ไม่มีสัญญาณไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น22/11/256615/12/2566เดินสายสัญญาณใหม่
66516720/11/2566ลูกบิดประตูเสีย4(4)4422(ศูนย์คลินิกสิ่งแวดล้อม) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น22/11/256619/04/2567เปลี่ยนไส่ใหม่
66516616/11/2566กุญแจประตูไขยาก เวลาเปิดประตูบานประตูสวินดีดแรงมาก4(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 20/11/2566ช่างวิชัยและช่างสำรวยเปลี่ยนโช็คประตูให้ใหม่และฉีดสารหล่อลี่นในรูกุญแจ
66516516/11/2566กุญแจประตูไขยาก4(4)4422(ศูนย์คลินิกสิ่งแวดล้อม) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น22/11/256619/04/2567เปลี่ยนไส่ใหม่
66516416/11/2566หน้าต่างบานเลื่อน ฝืด เปิดเลื่อนยาก4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 20/11/2566ช่างวิชัยและช่างเอ๋เปลี่ยนรางเลื่อนล้อให้ใหม่
66516316/11/2566ซ่อมหลอดไฟให้ติดเฉพาะดวงระหว่างห้องร้านมือสองกับห้องน้ำชั้น G อาคาร 1ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น16/11/256622/11/2566ช่างสุเชษฐ์ร ช่างสำรวยได้ทำการติดตั่งและเพื่มสวิทช์ปิดเปิดในเวลากลางวัน
66516213/11/2566โทรศัพท์เสียงขาดๆ หายๆ เป็นบางครั้ง2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - สวัสดิรักษ์ ใสงามสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น14/11/256622/11/2566ช่างสุเชษฐ์รและช่างสำรวยได้เข้าตรวจสอบหน้างานแล้ว พบสายชำรุดทำการเปลี่ยนสายให้ใหม่
66516113/11/2566ได้รับแจ้งจากคุณนภารัตน์ พื้นกระเบื้องยางชำรุด จากน้ำล้นขังพื้น4(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) - สุภาพ สิงคลีประภาสุเชษฐ์ร กลิ่นคำเสร็จสิ้น 20/11/2566ช่างสำรวยทำการเปลี่ยนกระเบื้องยางให้ใหม่
66516013/11/2566โทรศัพท์เสีย2(1)2109(งานคลังและพัสดุ) - ปานดิษฐ์ แก้วคะนองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น13/11/256615/11/2566-
66515913/11/2566ประตูห้องเสีย มีเสียงดังมากเวลาเปิด-ปิด เหมือนประตูจะหลุดออกมา4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น13/11/256617/11/2566ช่างสุเชษฐ์รช่างวิชัย ได้เปลี่ยนโช็คประตูให้ใหม่
66515813/11/2566ช่างตรวจความพร้อมประจำวัน พบเครื่องปรับอากาศ (ไฟกระพริบ18ครั้ง) ไฟกระแสตรงมีปัญหา3(2)3203(ห้องเรียน ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น13/11/256602/01/2567ทำการเปลี่ยนกล่องinverterคอล์ยร้อน
66515710/11/2566ห้องอาบน้ำ ไฟไม่ติด1(G)1010(ห้องน้ำชาย) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น13/11/256617/11/2566-ทำการเดืนสายไฟใหม่ทั้งหมด
66515610/11/2566หลอดสปอร์ตไลท์ LED ส่องลานโต๊ะหินอ่อน อาคาร1-2 ไม่ติดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น13/11/256622/11/2566ช่างสุเชษฐ์รและช่างสำรวยติดตั่งหลอดแสงจันทร์ทดแทนด้านที่มืด จำนวน 2 หลอด
66515510/11/2566ไฟแสงสว่าง ด้านหลังอาคาร 3 เก็บสายและหลอดให้เรียบร้อยไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น13/11/256621/11/2566ช่างสำรวยทำการเก็บแนวท่อจัดเป็นระเบียบ
66515410/11/2566น้ำหยดจากหลังคาลงฝ้าเพดาน บริเวณชั้นชั้น 3 อาคาร 3 ตรงบันไดด้านทิศตะวันตกไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น13/11/256613/11/2566ช่างผู้ติดตั้ง โซล่าเซลล์อาคาร 3 เข้ามาแก้ไขให้แล้ว
66515308/11/2566ได้รับแจ้งจากคุณนิรมล สายชำระห้องน้ำหญิงน้ำหยด1(2)1212(ห้องน้ำหญิง) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น08/11/256609/11/2566-
66515208/11/2566ตรวจซ่อมและจัดการลูกกุญแจและตรวจสอบไม่ให้มีการจัดวางของในห้อง ห้องควบคุมไฟฟ้า, ห้องสื่อสาร 4(G)4G12(ห้องควบคุมไฟฟ้า) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น08/11/256614/11/2566ช่างวิชัย-ช่างสำรวยติดตั่งใส่ลูกบิดที่ห้องสื่อสาร อาคาร4 ทุกชั้นและตรวจสอบลูกกุญแจห้องไฟฟ้าและห้องสื่อสาร
66515108/11/2566ติดตั้งโทรศัพท์พร้อมเบอร์ ของนักทรัพย์ฯคนใหม่ด้วยนะครับ1(1)1112(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น08/11/256610/11/2566-
66515008/11/2566รับแจ้งจากรองคณบดีครับ..โทรศัพท์ห้องรองคณบดี อาคาร 1 ชั้น 2 หมายเลข 1228 โทรออกได้ แต่รับสายแล้วไม่ได้ยินเสียง ช่วยตรวจสอบแก้ไขด้วยครับ1(3)1316(ห้องทำงานผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น08/11/256608/11/2566ติดตั้งเครื่องให้และ (เครื่องเก่า)
66514906/11/2566คุณชุตินธรแจ้งผ่านคุณอภิรมย์ อาคาร​ 4​ ชั้น​ 4​ และชั้น​ 5​ เวลากดโถส้วมก้านจะค้างไม่เด้งกลับ​ ทำให้น้ำไหลตลอด​เวลาไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น06/11/256615/11/2566ช่างวิชัยได้ทำการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของแกนกดน้ำ ชั้น 4และชั้น 5
66514806/11/2566คุณอโศก พนักงานขับรถ แจ้งน้ำไม่ไหลบริเวณลานจอดรถ อาคาร 3 ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น06/11/256613/11/2566ผู้รับจ้าง โภชนาการ ทำท่อแตก ได้ซ่อมให้แล้ว
66514706/11/2566ช่างสุเชษฐ์ ตรวจความพร้อมห้องเรียนประจำวัน พบแอร์ห้องเรียน 4126 คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน 1 ตัว4(1)4126(ห้องบรรยาย 10) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น06/11/256613/11/2566ย้ายพัดลมจากหน้าธนาคาร มาใส่ก่อน
66514606/11/2566ช่างสุเชษฐ์ ตรวจความพร้อมห้องเรียน พบแอร์ห้องเรียน 4115 น้ำหยด4(1)4115(ห้องบรรยาย 2) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น06/11/256606/11/2566-
66514501/11/2566แอร์ เปิดไม่ติด2(G)2004(สโมรนักศึกษาปริญญาโท) - รัชพล ชื่นอารมณ์สุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น01/11/256606/11/2566-
66514431/10/2566โต๊ะปฏิบัติการชำรุด4(4)4423/1(ห้องเครื่องชั่ง) 665144.jpg ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น01/11/256628/06/2567รอวัสดุ (กาวยาง)
66514331/10/2566ล้างช่องดูดอากาศ ด้านขวา และด้านซ้าย ที่ห้องสโมป.โทและ ป.ตรี2(G)2004(สโมรนักศึกษาปริญญาโท) - รัชพล ชื่นอารมณ์สุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น01/11/256602/11/2566-
66514230/10/2566แอร์ติดใหม่ 40000 btu มีเสียงดัง คล้ายยึดไม่แน่น ช่างเคยไปดูแล้วแต่ยังไม่หายครับ 3(2)3213(ห้องเรียน (ว่าง) ไม่มีอุปกรณ์โสต) - วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น01/11/256609/11/2566แจ้งผู้รับจ้างติดตั้งเข้ามาดำเนินการ โทรแจ้งเมื่อ 1พย.66
66514130/10/2566แอร์ห้องทำงาน 2306 เวลาเปิดแอร์คอล์ยเย็นไม่ทำงานต้องใช้เวลาประมาณ 20 นาที ถึงจะทำงาน แล้วมีไอ ออกมาจากคอล์ยเย็น เวลาคอล์ยเย็นหยุดทำงานมีเสียงคล้ายเหล็กสีกันดังมาก (น่าจะลูกปืนคอล์ยเย็น) แต่ถ้าแอร์ทำงานก็เย็นปกติครับ ปล.ไม่รีบนะ ถ้าจะเข้ามาดูขอเป็น วันพฤหัส หรือศุกร์ นะครับ ขอบคุณครับ2(3)2306(ห้องทำงาน ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ) - วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น01/11/256624/11/2566พัดลมคอยล์เย็น ชำรุด ขออนุมัติจัดซื้อซ่อมเปลี่ยน ใช้พัดลม
66514018/10/2566ห้องน้ำหญิง 2108 ห้องหมายเลข 3 ฝารองนั่งชักโครกเลื่อนหลุดไปมา1(1)1107(ห้องเก็บของแม่บ้าน) - สวัสดิรักษ์ ใสงามสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น18/10/256618/10/2566-
66513918/10/2566มีน้ำไหลออกมาจากใต้ตู้ดูดควัน (HOOD) ห้องปฏิบัติการเคมี14(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น25/10/256613/11/2566ช่างสำรวย-ช่างวิชัยทำการซ่อมท่อ hdpecและเดินท่อ pvcให้ใหม่
66513818/10/2566ไฟไม่ติด /ไม่มีไหลอดไฟ ทางเดินร่วม อาคาร 3 ชั้น 2 จำนวน 3 ดวงไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น24/10/256627/10/2566-
66513718/10/2566หลอดไฟกะพริบ ห้อง ไฟกะพริบ ห้อง 3103 อาคาร 3 ชั้น 1ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น25/10/256627/10/2566-
66513618/10/2566หลอดไฟเพดาน บริเวณ รปภ. อาคาร 4 ชั้น G กะพริบไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น25/10/256601/11/2566-
66513516/10/2566ได้รับแจ้งจากคุณ อิสรีย์ อภิญญา เจ้าหน้าที่วิจัย หลอดไปเสีย 1 ดวง2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น16/10/256616/10/2566-
66513411/10/2566ไฟเสีย 1 ดวงคะ1(2)1216(ห้องทำงานสำนักงานคณบดี) - นิรมล มุ่นพลายสุภาพ สิงคลีประภา,
สำรวย วรพันธ์
เสร็จสิ้น16/10/256616/10/2566-
66513311/10/2566เครื่องปรับอากาศมีเสียงดังมาก1(2)1216(ห้องทำงานสำนักงานคณบดี) - นิรมล มุ่นพลายสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น16/10/256616/10/2566-
66513206/10/2566เครื่องปรับอากาศ ห้อง 2313 ชั้น 3 อาคาร 2 ไม่มีความเย็นไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น16/10/256616/10/2566-
66513106/10/2566แอร์ห้องเรียน ชีววิทยา2 จำนวน 4 ตัว ไม่ทำความเย็น ในห้องจึงร้อน มีนักศึกษาแจ้งมา 4(5)4510(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น16/10/256627/10/2566-
66513005/10/2566ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 4 ไม้ที่กั้นหลอดไฟหน้ากระจก พุ ชำรุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) 665130.jpg มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น16/10/256608/07/2567-
66512905/10/2566ประตูห้องน้ำชาย (41M2) ชั้น 1 อาคาร 4 ประตูไม่มีลูกบิดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น16/10/256627/10/2566-
66512804/10/2566บานสวิงแอร์ SAIJO DENKI หมายเลข 103 เลขครุภัณฑ์ 1562000-401000078850-0 เสีย ห้อง 12241(2)1224(ห้องว่าง) - ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/10/256616/10/2566-มอเตอร์ สวิงชำรุด
66512703/10/2566นำเครื่องโทรศัพท์ ห้องอาจารย์พิจักษ์ ไปติดตั้งที่ห้อง 1308 (อ.หะรินเดิม) พร้อมจดระหัสเครื่องส่งให้คุณมณีพร1(3)1308(ห้องทำงาน ดร.หะริน สัจเดย์) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/10/256605/10/2566-
66512603/10/2566ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างให้ติดทุกดวง บริเวณชั้นใต้ดิน อาคาร 44(B)4B(ลานจอดรถชั้นใต้ดิน) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น05/10/256624/11/2566-
66512503/10/2566ติดตั้ง อ่างล้างจานพร้อมก๊อกน้ำ บริเวณหน้าห้องน้ำชั้น 2-3 อาคาร 33(3)3300(บริเวณโถงและทางเดิน อาคาร 3 ชั้น 3) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น05/10/256616/10/2566-
66512420/09/2566ติดตั้งโทรศัพท์ ให้กับคุณราตรี ห้องกิจการนักศึกษา ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256628/09/2566ได้เบอร์ 2117 เบอร์และเครื่องเดิมของรัชพล
66512312/09/2566แจ้งซ่อม สายสวิชไฟ แสงสว่าง สโมสรนักศึกษา NM และ ป.โทไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - รัชพล ชื่นอารมณ์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น21/09/256616/10/2566-
66512208/09/2566ห้องน้ำชาย อาคาร 4 ชั้น 2 (หน้า) ฝาชักโครกชำรุด (หมายเลข 1)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256605/10/2566-
66512108/09/2566ห้องน้ำหญิงอาคาร 4 ชั้น 2 (หน้า) อ่างล้างมือน้ำไม่ไหล (หมายเลข 1)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น21/09/256605/10/2566-
66512006/09/2566อ่างน้ำรั่ว ห้อง 4515ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256629/09/2566-
66511901/09/2566ติดตั้งโทรศัพท์ใหม่ ห้อง 3213 ชั้น 2 อาคาร 3 (ห้องอาจารย์สุระ)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น06/09/256615/09/2566ค้างหมายเลขโทร ? คุณไพศาลปฏิบัติงาน
66511828/08/2566แอร์ห้อง 4515 เสีย 2 ตัวไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น31/08/256614/11/2566ทีมช่างซ่อมแอร์ได้ 1 ตัว และติดตั่งแอร์ saijo denki 30000 btu จำนวน 1 ตัว
66511725/08/2566เก้าอี้ ชำรุด 3 ตัว2(G)2005(สโมสรนักศึกษาปริญญาตรี) 665117.pdf สุกัญญา ส่งสวัสดิ์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น07/09/256616/10/2566ชำรุดไม่สามารถซ่อมได้ แจ้งหน่วยอาคารจัดหาทดแทน
66511625/08/2566เปลี่ยนกุญแจตู้เอกสาร ช่างดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว1(1)1110(งานบริการการศึกษา) - วันทนีย์ โพธิ์กลางสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น31/08/256631/08/2566-
66511524/08/2566ได้รับแจ้งจากอาจารย์ภัทรา ปล๊กไฟข้างฝาหลุด ไม่สามารถใช้งานได้ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256605/10/2566-
66511424/08/2566ได้รับแจ้งจากอาจารย์วันวิสาข์ ชั้น 3 อาคาร 1 เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยดออกมาไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น 06/09/2566-
66511323/08/2566แจ้งซ่อมหลอดไฟเสียทางเดินอาคาร1ชั้น1ข้างห้อง1103ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) 665113.jpg นงค์ลักษณ์ เลิศศิริสุภาพ สิงคลีประภา,
พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น31/08/256631/08/2566-
66511223/08/2566ห้องน้ำชาย (หลัง) (45M1) อาคาร 4 โถฉี่ไม่มีฟลัชวาล์ว (หมายเลข 4)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256616/10/2566-
66511123/08/2566ห้องน้ำชาย (41M2) ชั้น 1 อาคาร 4 อ่างล้างมือ (หมายเลข 6 ) น้ำไม่ไหลไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256605/10/2566-
66511023/08/2566ชั้น G ห้องน้ำหญิง (4GW1) อาคาร 4 อ่างล้างมือ (หมายเลข 6) น้ำไม่ไหลไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256605/10/2566-
66510923/08/2566แอร์ดับไปเอง และใช้เวลานานในการบู๊ทเครื่องตอนเปิดเครื่องครั้งแรก พอเปิดแล้วพ่นไอน้ำออกมา2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - ณัฐกานต์ รัชกุลสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น31/08/256615/09/2566เปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็น 2 ตัว
66510822/08/2566ห้องบรรยาย 4118 ชั้น 1 อาคาร 4 เครื่องปรับอากาศใช้ไม่ได้ 1 ตัวไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น31/08/256604/09/2566-
66510722/08/2566ห้องน้ำหญิง (42w1) ชั้น 2 อาคาร 4 ฝาสุขภัณฑ์และที่รองนั้ง ชำรุด (หมายเลข 5)ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น25/09/256616/10/2566-
66510621/08/2566ซ่อมประตูบานเลื่อนโรงอาหาร ชำรุด 1(G)1001(โรงอาหาร) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น25/09/256627/10/2566-
66510521/08/2566เก็บสายไฟโคมหลอด LED ส่องลานหินอ่อน ข้างโรงอาหาร อาคาร 11(G)1000(บริเวณโถงทางเดินร่วม) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256631/08/2566-
66510421/08/2566ติดตั้งตู้น้ำดื่ม อาคาร 4 ชั้น 4 (ตู้น้ำอยู่ห้อง 1115 )ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256627/10/2566ติดตั้งเสร็จแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติทั้งน้ำรอนและน้ำเย็น
66510321/08/2566แอร์ไม่เย็น4(5)4510(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256627/10/2566ไม่เย็น 2 ตัว 1.อาการน้ำยารั่ว แก้ไขเติมน้ำยา และ2.อากาศแมคนีติกเสีย
66510221/08/2566แอร์เสีย4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256627/10/2566-
66510118/08/2566สำรวจเครื่องปรับอากาศที่ถูกย้ายออก(ตอนนี้ยังไม่มีติดตั้งทดแทน)ไปติดตั้งทดแทนเครื่องที่ชำรุด ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น22/08/256612/02/2567ช่างสำรวย ตรวจสอบแล้ว
66510018/08/2566ห้องน้ำชาย ชั้น G อาคาร 4 ก๊อกน้ำหมายเลข 1 (อ่างล้างมือ) น้ำไหลไม่หยุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256605/10/2566-
66509918/08/2566ห้องน้ำชาย ชั้น G อาคาร 4 ห้องน้ำหมายเลข 5 ที่กดชักโครกค้างไม่เด็งกลับไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509818/08/2566ห้องน้ำหญิง ชั้น G อาคาร 4 ชักโครก หมายเลข 1 ไม่มีฝาไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509718/08/2566ห้องน้ำหญิง ชั้น G อาคาร 4 ห้องน้ำหมายเลข 5 ชักโครกกดน้ำไม่ลงไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509618/08/2566ห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 4 อ่างล้างมือ หมาย 1 (ด้านหน้า ) น้ำไม่ไหลไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256605/10/2566-
66509518/08/2566ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 4 ชักโครก หมายเลข 1,5 ไม่มีฝา, ชำรุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509418/08/2566ห้องน้ำหญิง ชั้น 2 อาคาร 4 หมายเลข 1 อ่างล้างมือน้ำไม่ไหลไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509318/08/2566ห้องน้ำชาย ชั้น 4 อาคาร 4 ฟลัชวาล์ว ชักโครก กดน้ำไม่ได้ น้ำไม่ไหล หมายเลข 1ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509218/08/2566ห้องน้ำชาย ชั้น 5 อาคาร 4 ชักโครกหมายเลข 2 ไม่มีฟลัชวาล์วไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256616/10/2566-
66509118/08/2566ห้องน้ำชาย อาคาร 1 ชั้น 3 ฟลัชวาล์ว ชำรุด ทำให้น้ำรั่วไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น22/08/256605/10/2566-
66509016/08/2566แอร์เสียมาหลายวันแล้วค่ะ3(1)3101(หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ) - คันธรส ชำนาญกิจสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น15/08/256615/09/2566ติดตั้งแอร์ใหม่ York ขนาด 30000 บีทียู
66508915/08/2566แอร์รถตรวจวัดคุณภาพอากาศชำรุด (มีแต่ลมไม่มีความเย็น) ไฟหน้าเครื่องกระพริบถี่ 14 ครั้งแล้วดับไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น16/08/256615/09/2566เปลี่ยนแคปรัน 30 ไมโครฟารัด แก้ไขเซนเซอร์ขัดทำความสะอาดหน้าสัมผัส
66508808/08/2566หลอดไฟด้านบนเพดานไม่ติด1(1)1110(งานบริการการศึกษา) - นิรมล มุ่นพลายสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น15/08/256616/10/2566-
66508707/08/2566หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภายกเลิก07/08/2566 -
66508607/08/2566ซ่อมพื้นห้องกระเบื้องยางหลุดเสียหาย 20 แผ่น4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) 665086.jpg จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น07/08/256611/08/2566-
66508525/07/2566แอร์เสีย 1 ตัว4(4)4421(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น07/08/256631/07/2566-
66508420/07/2566จัดเก็บเครื่องมือและอะไหล่เก่าให้เป็นหมวดหมู่ให้พร้อมใช้งานและสรุปจำนวนไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
สำรวย วรพันธ์,
วิชัย บุญหลง
เสร็จสิ้น16/10/256616/11/2566ช่างสำรวย จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
66508320/07/2566ตรวจเช็ค สายนอกสายในที่แผงกระจายสาย และที่ตู้ชุมสายย่อย (PABX)ของคณะ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลโทรศัพท์ของคณะ ทั้งที่ อาคาร 2 และที่ อาคาร 4 2(1)2106(ห้องควบคุมระบบเครือข่าย) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น24/07/256630/11/2566วิศวกรได้ติดต่อบริษัทผู้ดูแลมาทำการเทรนนิ่งช่างเพื่อupdateฐานข้อมูลเบอร์โทรภายใน
66508218/07/2566ได้รับแจ้งจากอาจารย์แพรวา แอร์ไม่เย็น1(2)1201(ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ์/ดร.แพวา) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น18/07/256624/07/2566-
66508117/07/2566เครื่องปรับอากาศชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ตัว4(4)4422(ศูนย์คลินิกสิ่งแวดล้อม) - ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น18/07/256615/09/2566ช่างสุเชษฐ์ เปลี่ยนพัดลมคอยล์เย็นกับแคปรัน 50 ไมโครฟารัด
66508017/07/2566เครื่องปรับอากาศชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ 1 ตัว4(4)4420(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) - ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น18/07/256620/10/2566-
66507904/07/2566แอร์ห้องอาจารย์สุรีวัลย์ ไม่เย็น1(3)1314(ห้องทำงานผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/07/256614/07/2566ช่างสุเชษฐ์ร ได้ตรวจซ่อมแล้วพบว่าคอมเพรสเซอร์มีปัญหา ทำให้เบรคเกอร์ตัด
66507804/07/2566โทรศัพท์สำนักงาน 2123 มีปัญญาไม่สามารถใช้งานได้2(1)2109(งานคลังและพัสดุ) - ประภาศรี อ่อนสัมพันธ์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น05/07/256605/07/2566-
66507704/07/2566ได้รับแจ้งจาก รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ เครื่องปรับอากาศ ไม่เย็น จำนวน 2 ตัว ที่ห้องพิพิธภัฑ์ธรรมชาติ ชั้น 1 อาคาร 33(1)3114/2(ห้องเก็บของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/07/256624/07/2566ช่อมเสร็จ 1 ตัว เหลืออีก 1 ตัว คอมเพรสเซอร์มีปัญหา
66507604/07/2566มีนกเข้า บริเวณใกล้จุดติดตั้ง Hood อ.ปันแจ้งมา4(5)4510(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/07/256615/08/2566แจ้งคณพฐิษฐ์ หน่วยอาชีวอนามัย สำรวจทั้งอาคาร เพื่อจะได้จ่ายงานช่างซ่อมทั้งหมด
66507504/07/2566ได้รับแจ้งจาก อ.ปรมิตา แอร์ห้องพักอาจารย์ 1313 แอรไม่เย็น1(3)1313(ห้องทำงานผศ.ดร.ปรมิตา พันธ์วงศ์) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/07/256605/07/2566-
66507403/07/2566ได้รับแจ้งจากแม่บ้าน (คุณบุญธรรม ) โถปัสสาวะห้องน้ำชาย ชั้น 2 อาคาร 4 ชำรุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น05/07/256605/07/2566-
66507303/07/2566อ.เพียงใจแจ้ง แอร์ไม่เย็น 2(2)4015(ห้องทำงาน ดร.เพียงใจ พีระเกียรติขจร) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น05/07/256605/07/2566-
66507228/06/2566กระเบื้องร่อนและน้ำซึมบริเวณซิ้งน้ำ4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) 665072.jpg ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น29/06/256615/08/2566-
66507127/06/2566ติดตั้ังไฟสปอตไลท์ 2 ดวง บริเวณลานโต๊ะม้าหินไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น29/06/256614/07/2566-
66507026/06/2566ได้รับแจ้งจากรองคลังฯ เครื่องปรับอากาศไม่เย็น1(3)1316(ห้องทำงานผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสภา) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น26/06/256614/07/2566-
66506919/06/2566แอร์ตัวตรงโต๊ะพี่ ภากร มีน้ำรั่ว3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น20/06/256620/06/2566-
66506815/06/2566เครื่องปรับอากาศทำงานบกพร่อง (บางครั้งทำความเย็น บางครั้งไม่ทำความเย็น) ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ 1(2)1202(ห้องประวัติศาสตร์ รศ.ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์) - ศักดิ์สิทธิ์ อุณหสถิตธรรมสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น16/06/256620/06/2566-
66506713/06/2566ขอความอนุเคราะห์ทีมช่างช่วยดำเนินการติดตั้งหนามกันนกไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น20/06/256622/06/2566พสิษฐ์และสำรวยเป็นผู้ดำเนินการ
66506613/06/2566แอร์ในห้องสมุดเปิดไม่ติด4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น16/06/256616/06/2566-
66506506/06/2566แอร์ไม่เย็น ตั้งแต่วันศุกร์ วันอังคารซ่อมแซมแล้วก็ยังไม่เย็นค่ะ1(1)1112(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) - สีตลา กลิ่นมรรคผลสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น08/06/256619/06/2566เปลี่ยนพัดลมคอยล์ร้อนแล้ว ลมแรง เหลืองงานล้างแอร์
66506406/06/2566ได้รับแจ้งจากแม่บ้าน แอร์ไม่เย็น ช่างตรวจเบื้องต้นพบว่าแมกนีติกชำรุด4(1)4126(ห้องบรรยาย 10) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภาเสร็จสิ้น06/06/256622/06/2566หน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์เสีย
66506331/05/2566แอร์ห้อง 3307 ไม่เย็นครับ3(3)3307(ห้องทำงานศูนย์วิจัยฝึกอบรมภูมิศาสตร์และสารสนเทศ) - ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น06/06/256620/06/2566ช่างตรวจสอบแล้วพบว่า แอร์สกปรก จะทำการล้างในวันที่ 17-18 มิย.66
66506129/05/2566แม่บ้าน แจ้งแอร์ห้องประวัติศาสร์ไม่เย็น1(2)1214(ห้องประชุมประวัติศาสตร์) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น 29/05/2566-
66506025/05/2566แอร์ชำรุด จากการที่ช่างตรวจเช็คเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากคอมแอร์ละลาย4(4)4420(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) - ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น26/05/256620/10/2566รอติดตั้งแอร์เก่าจากห้อง Server ทดแทน (เปลี่ยนคอยล์ร้อน ย้ายมาจาก 4410 ที่ติดตั้งแอร์ยอร์คใหม่ทดแทน)
66505923/05/2566โทรศัพท์พังไม่สามารถรับสายแทนคนอื่นได้และเสียงไม่ชัด2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) - ณัฐกานต์ รัชกุลสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น26/05/256616/06/2566-
66505823/05/2566แอร์ไม่เย็น1(2)1221(ห้องพัก ผศ.ลือพล ปุณณกันต์) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น23/05/256629/05/2566-อาการแมกนีติกสกปรก
66505722/05/2566โทรศัพท์ไม่สามารถดึงสายเครื่องอื่นได้ และเวลากดโทรออกไม่สามารถกด 0 ได้ กดหลายครั้งถึงจะใช้ได้1(1)1112(งานบริหารทรัพยากรบุคคล) - สีตลา กลิ่นมรรคผลสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น23/05/256606/06/2566-
66505622/05/2566แอร์ในห้องไม่เย็นทั้ง 2 ตัว และมีปลวกตรงบริเวณ Whiteboard3(1)3116(ศูนย์วิจัยการพัฒนา (ดร.รัชพงษ์)) - รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุขสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น23/05/256629/05/2566เครื่องปรับอากาศ ซ่อมเสร็จแล้ว 2 เครื่อง 1.เติมน้ำยาแอร์เพิ่ม 2.แมกนีติดชำรุด
66505519/05/2566แม่บ้าน แจ้งเครื่องปรับอากาศไม่เย็น4(1)4126(ห้องบรรยาย 10) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น19/05/256622/06/2566-
66505418/05/2566เบ้ากุญแจเสีย4(G)4G20(ว่าง) - พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น18/05/256622/06/2566-
66505311/05/2566นศ. NM แจ้งว่า -เครื่องปรับอากาศ ห้อง สโม NM เปิดแล้ว ไม่ติด 1 ตัว -เครื่องปรับอากาศ ห้อง สโม ป.โท เปิดแล้ว ไม่ติด 1 ตัว2(G)2004(สโมรนักศึกษาปริญญาโท) 665053.pdf สุกัญญา ส่งสวัสดิ์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น11/05/256615/08/2566-
66505210/05/2566ห้องLABวิจัยของ อ.เบญ แอร์ไม่เย็น 2 ตัว4(4)4421(ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น11/05/256623/05/2566-
66505110/05/2566เจ้าหน้าที่ งานการศึกษา แจ้งพัดลมโครจรไม่สามารถใช่งานได้1(1)1111(ห้องประชุม (ข้างห้องบริการการศึกษา)) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น12/05/256616/05/2566ซ่อมเสร็จแล้ว ช่างตรวจพลว่าไม่ได้เสียบปลั๊ก
66505009/05/2566ซ่อมพื้นห้องสอบวิทยานิพนธ์ เนื่องจากน้ำรั่วลงพื้นทำให้พื้นชำรุด4(1)4111/5(ห้องสอบวิทยานิพนธ์ 5) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น11/05/256616/06/2566-
66504908/05/2566ติดตั้งพัดลมโคจร บริเวณข้างห้องกิจกรรม ป.ตรี จำนวน 2 ตัว (อภิรมย์แจ้งว่าให้เอาพัดลมโครจรจากห้องเก็บเอกสารเดิม ที่ชั้น 2 อาคาร 2 มาติดตั้ง)2(G)2100(บริเวณโถงและทางเดิน อาคาร 2 ชั้น 1) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น09/05/256616/06/2566-
66504827/04/2566ขอให้มาเจาะผนัง ใส่น็อตเพื่อติดบอร์ด และ ซ่อม ลิ้นชักโต็ะกลางห้อง ฝาลิ้นชักหลุดออกมา4(5)4520(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - 1 1สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น28/04/256608/05/2566-
66504724/04/2566แอร์เสีย 2 ตัว ได้แก่ ไม่ติด 1 ตัว พอเอาเบคเกอร์ขึ้นก็ตัดดับทุกครั้ง ไม่สามารถเปิดได้ และ 1 ตัว แอร์อุณภูมิขึ้นสูง 35 องศา ไม่เย็น 4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) - จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น24/04/256616/10/2566ช่างสุเชษฐ์ ตรวจซ่อมแล้ว ซ่อมได้ 1 ตัว อีก 1 ตัวคอมไหม้เนื่องจากขั้วคอมละลาย(จัดซื้อครุภัณฑ์แอร์ยอร์คทดแทนแล้ว)
66504624/04/2566แจ้งซ่อม ห้อง 4410/2 ได้แก่ ปลั๊กไฟ 2 จุด และทำรางปลั๊กไฟเพิ่ม 3 จุด4(4)4410/1(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) 665046.pdf จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66504519/04/2566โทรศัพท์ที่โต๊ะ ปุ่มกดมีปัญหา อาการคือ กดปุ่มไม่ติด1(1)1110(งานบริการการศึกษา) - ศรีสุภางค์ ลิมป์กาญจนวัฒน์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น24/04/256627/04/2566-
66504418/04/2566แอร์ไม่เย็น4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - ปัทมา แสงสินทรัพย์สุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66504318/04/2566แอร์เย็นน้อยกว่าปกติ กลัวมีปัญหากับอุปกรณ์เซิฟเวอร์3(2)3201(ห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66504203/04/2566โทรศัพท์ที่โต๊ะเบอร์ 3311 ไม่มีสัญญาณ3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66504103/04/2566แอร์เสียแอร์มีสัญลักษณ์ RE และไม่เย็น อ. ได้ประสานแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่กายภาพตั้งแต่ มค 66 ที่ผ่านมาก่อนเดินทางไปต่างประเทศ แต่ ณ ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข 1(3)1314(ห้องทำงานผศ.ดร.สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา) 665041.jpg สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดาสุภาพ สิงคลีประภา,
สุเชษฐ์ร กลิ่นคำ
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66504003/04/2566รถเข็นล้อหลุด4(4)4423(ห้องเครื่องมือกลาง) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66503903/04/2566แอร์น้ำหยด ที่ห้อง TOC4(4)4419(ห้องปฏิบัติการเครื่องมือชั้นสูง) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น24/04/256608/05/2566-
66503829/03/2566เปลี่ยนสวิทช์ไฟ Dimmer เป็นแบบเปิดปิด ปกติ4(2)4228(ห้องประชุมครึ่งวงกลม) - อภิรมย์ อังสุรัตน์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น 24/07/2566-
66503729/03/2566แอร์เครื่องโต๊ะพี่ภากรออกแต่ลม 3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น30/03/256602/05/2566ช่างไพศาล แจ้งพัดลมคอยล์ร้อนหมุนช้า ซ๊อตรอบขอซื้อติดตั้งทดแทน สุเชษฐ์รแก้ไขแล้ว
66503628/03/2566ปลั๊กและบัว ห้องเรียน 3203 หลุด3(2)3203(ห้องเรียน ) 665036.jpg สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น30/03/256618/08/2566-
66503527/03/2566นศ.แจ้งว่าแอร์ห้อง common room เปิดไม่ติดค่ะ4(1)4112(ห้องพักนักศึกษาปริญญาเอก) 665035.jpg วรรษมน จันทร์สมวงศ์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/03/256602/05/2566-
66503424/03/2566ขออนุมัติหลักการจ้างซ่อมรถยนต์ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - มณีพร คุ้มกันอภิรมย์ อังสุรัตน์เสร็จสิ้น24/03/256624/03/2566ทำสีรถยนต์ทะเบียน นค 2290 จำนวนเงิน 30,000 บาท
66503323/03/2566ปั้มน้ำ ทำงานเสียงดังและโอเวอร์โหลดตัด4(B)4B07(ห้องปั๊ม) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น23/03/256608/05/2566-
66503221/03/2566ลิ้นชักโต๊ะคอมพิวเตอร์หัก2(1)2104(งานวิจัยและบริการวิชาการ) 665032.jpg อิสรีย์ อภิญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น23/03/256628/04/2566-
66503116/03/2566ติดตั้งโทรทัพท์ 4 เครื่องดังนี้ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 4420 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 4421 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 4422 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 44234(4)4420(ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น16/03/256611/04/2566-
66503016/03/2566ซ่อมรูมเทอร์โมสตรัทแอร์ AHU ชำรุดตามอายุการใช้งาน บริเวณโถง ชั้น 2 อาคาร 4 จำนวน 3 ตัว และ ห้องสมุด 2 ตัว4(2)4219(PREFUNCTION) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น16/03/256628/04/2566-
66502916/03/2566ซ่อมปลั๊กไฟจ่ายให้กับอุปกรณืไฟฟ้า ห้อง Server (2106) 2(1)2106(ห้องควบคุมระบบเครือข่าย) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น16/03/256624/07/2566ปลั๊กไฟส่วนที่จ่ายให้ตู้ PABX เสร็จแล้วเหลือถอด UPS ของงานComออกแล้วต่อตรงให้
66502808/03/2566ล้อเก้าอี้ พัง จำนวน 1 ล้อ 3(1)3101(หน่วยบริการและเผยแพร่สารสนเทศ) 665028.jpg จาริณี อิ้วชาวนาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น16/03/256628/04/2566-
66502701/03/2566ขอเดินสายโทรศัพท์เพิ่ม เนื่องจากเปลี่ยนตำแหน่ง4(1)4113(ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์) - สมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิตสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น02/03/256602/03/2566-
66502623/02/2566ไฟในห้องเก็บของติดๆดับๆ4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/02/256628/04/2566-
66502520/02/2566เครื่องทำน้ำกลั่น ตรงท่อมีรอยรั่วค่อยๆไหลออกมา ในช่วงวันหยุด ในวันจันทร์ที่ 20 ก.พ.จึงพบว่าน้ำท่วมห้องประชุม 4 ให้มาอุดรอยรั่ว4(4)4418(ห้องประชุม 4) 665025.jpg จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น22/02/256622/02/2566-
66502417/02/2566ได้รับแจ้งจาก อาจารย์ปรมิตา แอร์ห้อง 4521 ไม่เย็น (ตัวที่เคยมีปัญหาสายเมนไฟฟ้าหลวมไหม้)4(5)4521(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น20/02/256623/02/2566-
66502316/02/2566ห้องน้ำหญิงอาคาร1ชั้น1ชักโครกไม่ได้ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) 665023.jpg นงค์ลักษณ์ เลิศศิริสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น17/02/256617/02/2566-
66502214/02/2566ซ่อม ประผุ ทาสี LOGO สิ่งแวดล้อม บริเวณสวนทางเข้าด้านข้างอาคาร2ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น14/02/256628/03/2566 
66502107/02/2566สายโทรศัพท์ที่ห้องสมุดใช้งานไม่ได้4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น08/02/256610/02/2566-เบอร์ 4203
66502006/02/2566ปลั๊กไฟ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 เครื่อง 4(4)4410(ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1) 665020.jpg จิรวีฐ์ แสงทองสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น07/02/256615/09/2566เดินรางติดตั้งเต้ารับใช้งานได้ 3-4 เดือนแล้ว
66501902/02/2566ปลั๊กไฟไม่สามารถใช้งานได้4(2)4209(ห้องประชุม 1) - โชติกา แจ้งเจริญกิจสุภาพ สิงคลีประภา,
พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น02/02/256602/02/2566-
66501802/02/2566แจ้งครั้งที่ 2 ฝ้าชำรุด มีน้ำหยดจากด้านบนน่าจะเป็นกรดเพราะกัดอ่างน้ำสแตนเลสเป็นรอยสีเขียวและดำ ซ่อมให้ด่วนค่ะเพราะช่วงนี้นักศึกษาจะต้องเข้าทำแลปทุกสัปดาห์ อาจเกิดอันตรายกับนักศึกษาขณะปฏิบัติงาน4(4)4411(ห้องปฏิบัติการเคมี 1) 665018.jpg นภารัตน์ ขนันทัยสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น08/02/256615/02/2566-
66501701/02/2566ทาสีประตูที่ติดตั้งใหม่ ห้องเก็บของแม่บ้านอาคาร 1 ชั้น 1-3 และประตูทางออกชั้นดาดฟ้า อาคาร 4ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - สุภาพ สิงคลีประภาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น01/02/256610/11/2566-
66501626/01/2566น้ำหยดตรงปลายท่อ ห้อง 4519 ใช้แถบพันสายไฟและหุ้มด้วยพลาสติกเอาไม่อยู่ ยังมีน้ำซึมออกมา ทำให้พื้นห้องเปียก และกระเบื้องยางร่อนได้รับความเสียหาย4(5)4519(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 665016.jpg นภารัตน์ ขนันทัยสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/01/256601/02/2566-
66501525/01/2566ไฟไม่ติด1ดวงห้องเทพพนมไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) 665015.jpg นงค์ลักษณ์ เลิศศิริสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/01/256601/02/2566-
66501423/01/2566แอร์เครื่องตรงโต๊ะพี่ภากร เกิดน้ำหยด3(3)3308(งานสารสนเทศ) - ประทีป เทพยศสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/01/256601/02/2566-
66501323/01/2566เครื่องปรับอากาศภายในห้องไม่ทำงาน ณ ห้องพักอาจารย์ 1224 (ดร.พิสุทธิ)1(2)1224(ห้องว่าง) - พิสุทธิ นาคหมื่นไวยสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/01/256631/01/2566-
66501119/01/2566รบกวนตรวจสอบให้หน่อยค่ะ นศ.MT แจ้งว่าแอร์ไม่เย็น บางครั้งมีน้ำรั่วลงมา ห้องแรกแอร์ฝั่งขวามือของห้อง common room4(1)4112(ห้องพักนักศึกษาปริญญาเอก) - วรรษมน จันทร์สมวงศ์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น27/01/256608/02/2566-
66501017/01/2566ฝาเพดานห้องน้ำหญิงอาคาร1ชั้น1มีรูรั่วทำไห้เศษผงร่วงลงมาไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - นงค์ลักษณ์ เลิศศิริสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น19/01/256624/01/2566-
66500912/01/2566รถเข็นล้อหลุดไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - ลัดดา เสียงอ่อนสุภาพ สิงคลีประภา,
ชัชวาลย์ นิลสลุด
เสร็จสิ้น13/01/256613/01/2566-
66500811/01/2566ไฟในห้องเปิดไม่ติด ห้องจัดเก็บเอกสาร4(1)3105/2(ว่าง) - นิรมล มุ่นพลายไพศาล ไชยศรีรัมย์เสร็จสิ้น12/01/256613/01/2566ห้องจัดเก็บเอกสาร (ไม่แน่ใจว่าใช่ห้องนี้ไหมคะ ในระบบหาไม่เจอ)
66500709/01/2566กระจกหน้าต่างหลุด อาจหลุดแตกได้1(3)1322(ห้องทำงาน รศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร) - จารุวรรณ วงค์ทะเนตรสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น10/01/256612/01/2566-
66500605/01/2566เครื่องปรับอากาศเสีย (ตัวหลังห้อง) พัดลมไม่ทำงาน4(1)4118(ห้องบรรยาย 5) - พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น09/01/256608/02/2566-
66500505/01/2566เครื่องปรับอากาศเสีย (ตัวหน้าห้อง)4(1)4115(ห้องบรรยาย 2) - พสิษฐ์ ไชยศรีรัมย์สุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น09/01/256608/02/2566-
66500404/01/2566หลอดไฟชำรุด(หลอดยาว) 2 ดวง4(4)4414(งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล) - ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น13/01/256608/02/2566-
66500304/01/2566แจ้งแอร์เสียงดังห้องประชุม1103ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - นงค์ลักษณ์ เลิศศิริสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น13/01/256618/01/2566-
66500204/01/2566แจ้งช่อมไฟเสียห้อง1103ไม่ระบุ(0)0000(ไม่ระบุ) - นงค์ลักษณ์ เลิศศิริสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น13/01/256618/01/2566-
66500103/01/2566แอร์เปิดไม่ติด 1 ตัว4(5)4522(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) - ต้องชนะ สกุลเกียรติปัญญาสุภาพ สิงคลีประภา,
ไพศาล ไชยศรีรัมย์
เสร็จสิ้น13/01/256617/01/2566-