ขั้นตอนและรายละเอียดในการสมัคร

1. นักเรียนต้องศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.1-ม.2 และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน
2. ส่งคลิปวีดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที แนะนำตนเอง และพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตนสนใจ*
ให้ upload คลิปวีดีโอ บน Youtube เท่านั้น
3. Download เอกสารยินยอมเข้าร่วมค่าย เพื่อให้ครู และ ผู้ปกครอง ลงนาม >> ดาวน์โหลดเอกสาร
4. กรอกข้อมูลผู้สมัครทาง online โดยส่ง Link clip VDO และ แนบเอกสารยินยอม >> กดเพื่อส่งใบสมัคร

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม 2563

ตอบรับการเข้าร่วมค่าย ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563