ภัทรา เสมอวงษ์ , ดร.

คุณวุฒิ

 
Ph.D Social Science (Environmental Policy Group). Wageningen University
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
phatra.sam@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
024415000

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.