กฤตณะ พฤกษากร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ปรัชญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
- Simulation of climate, weather, and air quality
- Life cycle sustainability assessment
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
International journal
1) “Full chain energy analysis of biodiesel from Jatropha curcas L. in Thailand”, Environmental Science & Technology, ACS publications, 2008 Kritana Prueksakorn, Shabbir H. Gheewala*

2) “Energy analysis of Jatropha plantation systems for biodiesel production in Thailand”, Energy for Sustainable Development, 2010 Kritana Prueksakorn, Shabbir H. Gheewala*, Pomthong Malakul Na Ayudhaya, Sebastien Bonnet

3) “Sustainability Assessment of a Biorefinery Complex in Thailand”, Sustainability, 2011 Shabbir H. Gheewala*, Sebastien Bonnet, Kritana Prueksakorn, Pariyapat Nilsalab

4) “Review of Air Dispersion Modelling Approaches to Assess the Risk of Wind-borne Spread of Foot-and-mouth Disease Virus”, Journal of Environmental Protection, 2012 Kritana Prueksakorn, Taehyeung Kim*, Soyoung Kim, Hyeontae Kim, Ki Youn Kim, Wongeun Son, Chatchawan Vongmahadlek

5) “Applications of WRF/CALPUFF modeling system and multi-monitoring methods to investigate the effect of seasonal variations on odor dispersion: a case study of Changwon City, South Korea”, Air Quality, Atmosphere, and Health, Springer, 2013 Kritana Prueksakorn, Taehyeung Kim*, Chatchawan Vongmahadlek

6) “Atmospheric pathway: A possibility of continuous outbreaks of foot-and-mouth disease in South Korea in 2010–2011”, Computers and Electronics in Agriculture, 2014 Kritana Prueksakorn, Taehyeung Kim*, Hyeontae Kim, Ki Youn Kim, Wongeun Son

7) “Investigation of odor source using multi-monitoring methods in Changwon city, A Case Study of Korea”, Environment Protection Engineering, 4/2015 Kritana Prueksakorn, Taehyeung Kim*

8) “Computational and experimental investigation for an optimal design of industrial windows to allow natural ventilation during wind-driven rain”, Sustainability, 2015 Kritana Prueksakorn, Cheng-Xu Piao, Hyunchul Ha, Taehyeung Kim*

9) “Estimation of Carbon Stocks from Land-use Change due to Tourism in Phuket Island, Thailand”, Chemical Engineering Transactions, 2017 Kritana Prueksakorn*, Jutaporn Keson, Sangdao Wongsai, Noppachai Wongsai, Eva Novita Sari

10) “A GIS-based tool to estimate carbon stock related to changes in land use due to tourism in Phuket Island, Thailand”, Clean Technologies and Environmental Policy, 2018 Kritana Prueksakorn*, Jorge Carlos Gonzalez, Jutaporn Keson, Sangdao Wongsai, Noppachai Wongsai, Pensiri Akkajit

11) “Inventory of Greenhouse Gas Emissions for Phayao Province – An Agricultural City in Thailand”, Chemical Engineering Transactions, 2018 Eva Novita Sari, Kritana Prueksakorn, Jorge Carlos Gonzalez, Tanwa Arpornthip, Thanita Areerob, Chotima Pornsawang, Sittichai Pimonsree*

12) “Assessment of Heavy Metals in Sediment at Saphan Hin, Phuket”, Chemical Engineering Transactions, 2018 Pensirim Akkajit*, Kaimook Jaileak, Thongchai Suteersak, Kritana Prueksakorn

13) “Application of multi-monitoring methods to investigate the contamination levels and dispersion of Pb and Zn from tin mining in coastal sediments at Saphan Hin, Phuket, Thailand”, Journal of Cleaner Production, 2019 Avirut Puttiwongrak, Thongchai Suteerasak, Phuong Khanh Mai, Kiyota Hashimoto, Jorge Carlos Gonzalez, Rawee Rattanakom, Kritana Prueksakorn*

14) “Performance of international tourists’ perception and behavior toward road safety in Phuket, Thailand”, International Journal of Recent Technology and Engineering, 2019 Kritana Prueksakorn, Kiyota Hashimoto, Sudarat Kamnerdtong, Panuwat Phakdee-auksorn*

15) “Indoor air quality improvement by simple ventilated practice and Sansevieria Trifasciata”, Atmosphere, 2020 Kanittha Pamonpol*, Thanita Areerob, Kritana Prueksakorn*

16) “Comparative carbon footprint assessment of agricultural and tourist locations in Thailand”, Journal of Cleaner Production, 2020 Hong Anh Thi Nguyen, Shabbir H. Gheewala, Tip Sophea, Thanita Areerob, Kiyota Hashimoto, Sittichai Pimonsree, Kritana Prueksakorn*

National journal:
1) “Recycling of wastewater from bleaching and dyeing processes” , IRPUS (Industrial and Research Project for Undergraduate Students) program, The Thailand Research Fund (TRF), 2003 Nuttapon Chaiyawannakarn, Kritana Prueksakorn, Jukkapong Kameesuk, Jukkrit Mahujchariyawong*

2) “Risk Assessment and Air Dispersion Model Regarding Wnd-borne Spread of Foot-and-Mouth Disease Virus (FNDV)” , Journal of Agriculture and Life Science (S. Korea), 2013 Ki Youn Kim*, Kritana Prueksakorn, Taehyeung Kim, Wongeun Son, Hanjong Ko, Kyeongim Jeong, Chiho Kim, Hyeontae Kim

3) “Sugarcane biorefinery complex in Thailand and a proposed method to cope with apportioning its environmental burdens to co-products”, Journal of Sustainable Energy & Environment, 2014 Kritana Prueksakorn, Shabbir H. Gheewala*, Masayuki Sagisaka, Yuki Kudoh

4) “Risk assessment of foot-and-mouth disease in cattle farms in Saraburi province from remote transmission using WRF/CALPUFF modeling system”, Khon Kaen Agriculture Journal, 2019 Kritana Prueksakorn*, Suwicha Kasemsuwan, Nuttavadee Pamaranon, Han Swe, Hong Anh Thi Nguyen
 

E-mail

 
kritana.pru@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
02 4415000 ต่อ 2202

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.