ศิรสิทธิ์ วงศ์วาสนา , ผู้ช่วยอาจารย์

คุณวุฒิ

 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
  • Geo-Informatics for monitoring Land cover and Land use change (LCLUC)
  • Geospatial modeling and spatial statistics
  • Application of geo-informatics for watershed management
  • Application of geo-Informatics for ecosystem service valuation (ESV)
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Vongvassana, S., Pattanakiat, S., and Phutthai, T. 2017. Geospatial analysis for forest cover identification in watershed constructed within two dam types. Thai Forest Ecological Research Journal. 1(1): 68-75. (in Thai)
 

E-mail

 
sirasit.von@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
02-4415000 ext. 3344

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.