อนพัช มีมั่งคั่ง , ผู้ช่วยอาจารย์

คุณวุฒิ

 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ธรณีวิทยา)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
anapat.mee@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
02-4415000 ext. 1315

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.