แพรวา วงษ์บุรี , ผู้ช่วยอาจารย์

คุณวุฒิ

 
M.S. Civil and Environmental Engineering
B.Eng.(Environmental Engineering)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
 

E-mail

 
praewa.won@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.