อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

 
B.Eng. (Environmental Engineering),
M.Sc. (Environmental Engineering),
Ph.D. (Civil Engineering)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ การจัดการของเสียอันตราย

การจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

การจัดการซากปรักหักพังจากภัยพิบัติ

Water Footprint

Co-Benefits of GHG emission reduction from Waste Sector

การประเมินพื้นที่ปนเปื้อน

เทคโนโลยีในการฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อน

การใช้สารลดแรงตึงผิวในการบำบัดดินที่ปนเปื้อน

เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำ และ น้ำเสีย
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
Maneesutham P, Ussawarujikulchai A, Nakhapakorn K. The Waster Footprint of Orange (Citrus reticulate Blanco) Cultivated at Fang District, Chiang Mai Province. Proceeding of the Forest Conference 2016; May 1-4, 2016; Faculty of Forestry, Kasetsart University, Thailand

Chotichaicharina B, Jarungrattanapong R, Ussawarujikulchai A, Kansuntisukmongkol K. Cost-Effectiveness Analysis of Plastic-Cup Waste Management at Mahidol University, Salaya campus. Conference Economy and Environment Institute: Lower Mekong Subregion; February 16, 2016; Richmond Hotel, Nonthaburi, Thailand

Chantarawong G, Ussawarujikulchai A, Manomaipiboona K, Juisiri C. Greenhouse Gas Emission Reduction from Municipal Solid Waste Management in Wang Nam Yen Municipality, Sa Kaeo Province. The 3rd Environment Asia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World” Thai Society of Higher Education Institutes on Environment; June 17-19, 2015, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand

Sepsuka P, Ussawarujikulchai A, Manomaipiboona K, Juisiri C. Greenhouse Gases Emission Reduction from Municipal Solid Waste Management by Composting and Redesign Collection Routing: A Case Study in Lux Muang Subdistrict Municipality, Ratchaburi Province. The 3rd Environment Asia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World” Thai Society of Higher Education Institutes on Environment; June 17-19, 2015, Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand

Lolupiman T, Nakhapakorn K, Ussawarujikulchai A, Kanchanasoontorn S, Jirakajohnkool S. Estimation of Above Ground Carbon Stock in Para Rubber Plantation by Application of Remote Sensing, Rayong Province. Thammasat J. of Science and Technology.2016; 24(6):914-926. (in Thai)

Chooyok P, Pumijumnog N, Ussawarujikulchai A. The Water Footprint Assessment of Ethanol Production from Molasses in Kanchanaburi and Supanbrui Province of Thailand. Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society 2013: pages 265-269
Jaimung J, Ussawarujikulchai A, Nakhapakorn K. Comparison the Water Footprint of Oil Palm Plantation in Surat Thani and Rayong provinces of Thailand. In The proceedings in The International Conference and Utility on Green Energy for Sustainable Development (ICUE) 2014 May 19-21; Jomtien Palm Beach Hotel and Resort, Pattaya City, Thailand.
Jaimung J., Ussawarujikulchai A., Nakhapakorn K. The Water Footprint Assessment Oil Palm for Biodiesel Production in Surat Thani Province of Thailand. In the proceedings of the 10th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference; December 6-7, 2013; Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, Thailand

Apinya T, Ussawarujikulchai A, Sombatsompop N, Prapagdee B. Isolation and Screening of Polylactic Acid-degrading Bacteria. The 2nd ASEAN plus Three Graduate Research Congress; February 05-07, 2014; S31 Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand.

Chooyok P., Pumijumnog N., Ussawarujikulchai A. The Water Footprint Assessment of Ethanol Production from Molasses in Kanchanaburi and Supanbrui Province of Thailand. Asia-Pacific Chemical, Biological & Environmental Engineering Society, 2013 pages 265-269

Anusornpornpong S., Prapagdee B., Wongthanate J., Ussawarujikulchai A. Biotreatment of Cadmium in Aqueous Solution by Cadmium Resistant Bacteria. In proceedings of the National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference; December 6-7, 2013; Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, Thailand.

Mongkarothai K., Wongthanate J., Prapagdee B., Ussawarujikulchai A. Effect of Substrate Concentration on Biohydrogen Production from Food Waste by Mixed Cultures. In proceedings of the National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference; December 6-7, 2013; Kasetsart University, Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom, Thailand.

Polaboon H. Ussawarujikulchai A, Pumijumnong N and Mangmeechai A. Water Footprint Assessment of Cotton Polo Shirt. In proceeding in the 2th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management; March 27-29, 2013; Pullman Khon Kaen raji Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.

Moon J. Ussawarujikulchai A. Cost-Benefit Analysis of Landfill Mining in Hua Hin Municipality In proceeding in the 2th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management; March 27-29, 2013; Pullman Khon Kaen raji Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.

Ussawarujikulchai A, Chuchat N, Netrangsi M, Nitas S. Grease and Oil from Grease Trap as a Mixture of Briquette Fuel. Thai Environmental Engineering Journal 2012; 26(2): 57-64. Ussawarujikulchai A, Leelawat T, Uyasatian U. Construction and Demolition Waste Management in Thailand. International Conference on Solid Waste Management 2013: Innovation in Technology and Management Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC), Hong Kong SAR, P.R. China, 6-8 May, 2011

Ussawarujikulchai A, Chuchat N, Netrangsi M, Nitas S. Grease and Oil from Grease Trap as a Mixture of Briquette Fuel. Paper presented at 10th National Environmental Conference, March 23-25, 2011 at BP Similar Beach and Resort, Song Khla, Thailand.

Ussawarujikulchai A, Hansuk P, Peerakiatkhajohn P. Zero Waste Management in Mahidol University Salaya Campus. Journal Of Environmental Management, Volume 7, Issue 1, 2011 pages 17-29.

Pham Quy Giang, Nakhapakorn K, Ussawarujikulchai A. Effectiveness of Different Spatial Interpolators in Estimating Heavy Metal Contamination in Shallow Groundwater. A Case Study of Arsenic Contamination in Hanoi, Vietnam. Environment and Natural Resources Journal, Volume 9, Issue 1, 2011 pages 31-37 Waeoveerakup K, Ussawarujikulchai A, Prpagdee B. Reduction of Plastic Bag Usage in Phuket Municipality. Proceeding in The 6th Sripatum University Conference 2011. Sripatum University, Bangkok, Thailand, October 21, 2011

Chinnacotpong K., Prapagdee B., Ussawarujikulchai A., Wongthanate. “Effect of pH on Bio-hydrogen Production from Food Waste Under Mesophilic and Thermophilic Conditions” Proceeding in The 36th Congress on Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand, October 26-28, 2010

Nguyen T, Ussawarujikulchai A. Study of Environmental and Health Impacts in Plastic Recycling Village: Minh Khai, Viet Nam. Proceeding in The First Annual International Graduate Research Conference on Social and Humanities. SD Avenue Hotel, Bangkok, Thailand, April 03-04, 2010

Nopphakao N. Ussawarujikulchai A. “องค์ประกอบและลักษณะสมบัติมูลฝอยขององค์การส่วนตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” Proceeding in The 9th National Environmental Conference. Sunee Grand Hotel&Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, March 24-27, 2010

Ussawarujikulchai A. “Disaster Debris Management: Practical Guideline and Case Study” ISBN 9789741108558.

Sayakoummane V, Ussawarujikulchai A. Comparing of the Physical and Chemical Properties of Briquette and Wood Charcoal in Khammouane Province, Lao PDR. Environment and Natural Resources Journal, Volume 7, Issue 1, 2009 pages 12-24
Laha S, Tansel B, Ussawarujikulchai A. Surfactant-soil Interactions During Surfactant-amended Remediation of Contaminated Soils by Hydrophobic Organic Compounds: A Review. Journal Of Environmental Management, Volume 90, 2009 pages 95-100

Ussawarujikulchai A, Laha S, Tansel B. Synergistic Effects of Organic Contaminants and Soil Organic Matter on the Soil-Water Partitioning and Effectiveness of a Nonionic Surfactant (Triton X-100). Bioremediation Journal, Volume 12, Issue 2 April 2008, pages 88-97.

Thatchavee L, Ussawarujikulchai A, Uyasatian U. Composition of Construction and Demolition Wastes Obtained from Storage Sites. Environment and Natural Resources Journal, Volume 6, Issue 1, 2008 pages 82-92.

Rattanailok Na Phuket N, Ussawarujikulchai A. Study of Engineering Properties of Sludge from Water Treatment Plant and Coal Fly Ash for Utilization as The Mixture of Landfill Liner. Proceeding in The 12th International Conference on Integrated Diffuse Pollution Management to be held in Khon Kaen . Sofitel Racha Orcid Hotel, Khon Kaen, Thailand, August 25-29, 2008.

Uyasatian U, Thatchavee L, and Ussawarujikulchai A. Estimation of Building-related C&D Waste Generation and Composition in Bangkok. Environment and Natural Resources Journal, Volume 5, Issue 2, 2007 pages 133-140.

Ussawarujikulchai A, Wongsarasin S., Uyasatian U. Disaster Debris Management: A Case Study from the Tsunami Disaster in Phang Nga Province, Thailand. paper presented at 24th Pan-Pacific Conference, June 2-4, 2007, Dunedin and Queenstown, New Zealand.

Wongsarasin S, Ussawarujikulchai A. Study of Potential Temporary Storage Sites for Debris and Wastes from Disaster in Amphoe Takua Pa, Phang Nga Province. Proceeding in Disaster Management through Regional cooperation. Bangkok, Thailand, September 22, 2006

Ussawarujikulchai, Achara and Kitikorn Charmondusit “Survey of Debris and Waste Management from the Tsunami Disaster” paper presented at 5th National Environmental Conference, March 8 – 10, 2006, Bangkok, Thailand.
 

E-mail

 
achara.uss@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 2308

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.