ประพฤติ เกิดสืบ , รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์),
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม)
 

งานวิจัยที่สนใจ

 
Soil Survey with GIS and Remote Sensing
 

งานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ

 
ระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน (ภาคอีสาน) : สิ่งแวดล้อมอีสาน

ระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน (ภาคใต้) : ภูมิลักษณ์ทักษิณ
 

E-mail

 
prapeut.ker@mahidol.ac.th
 

เบอร์ติดต่อ

 
0 2441 5000 ต่อ 1322

.: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล :.