สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Overview


In order to meet the needs of the region 's development, the program aims to prepare graduates who are experts in interdisciplinary environmental research, to provide them with an extensive understanding of the complexities of the environment and to promote a broad comprehension of the global environment and the need for on-going environmental learning at all levels of society.

 • - This broadly scoped research degree
 • - Focuses on environment and resource studies.
 • - Emphasizes the interdisciplinary nature of resolving environmental and natural resource management issues within research directions as follow.
 • - Will be required to complete in 3 years of full time study.
 • - New candidates can apply all year round.

Structure


 1. Applicants who have graduate Master's Degree have to enrol Dissertation 48 credits

Study Process


 1. For a Qualification Examination (QE), if student do not pass QE at the first time, student has to take it again. However, QE cannot be taken more than twice.
 2. Progress Report and report academic forum
 3. Student has to take Proposal Defence.
 4. Student has to take Thesis Defence

Step of thesis process


 Please download document - pdf file

Funding
 Research Supplies Fee Allocation for Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)
 A Publication Reward for Doctor of Philosophy Program in Environment and Resource Studies (International Program)


Fees

Descriptions Total
Year 1
Year 2
Year 3
Amount Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2
Education Services Fee @ 9,300/ year 27,900 5,000 4,300 5,000 4,300 5,000 4,300
Student Activities Fee @ 250/ semester 1,500 250 250 250 250 250 250
Graduate Studies Fee @ 750/ semester 4,500 750 750 750 750 750 750
Internet Service @ 300/semester 1,800 300 300 300 300 300 300
Graduate Tuition Fee 0 0 0 0 0 0 0
Research Supplies Fee 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
*Special Equipment @5,000/ semester 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Thesis Registration 72,000 0 0 36,000 36,000 0 0
Qualification Examination(QE) 4,200 4,200 0 0 0 0 0
Sub-Total (Baht) 441,900 65,500 60,600 97,300 96,600 61,300 60,600
Others (for International Students)
Health Insurance
3,900 1,300 0 1,300 0 1,300 0
Total (Baht) 445,800 66,800 60,600 98,600 96,600 62,600 60,600


* Students will be required to register until graduation.

Admission Requirements

 • Applicants must have a Master's degree in and discipline with a GPA of no less than 3.50.
 • Applicants must submit evidence of scholarly or professional achievements showing satisfactory research preparation to the Programme Committee.
 • Pass an English Proficiency Examination arranged by the Faculty of Graduate Studies or other institutions certified by the Faculty of Graduate Studies or have a TOEFL score of more than 500 or a TOEFL computer based score of more than 173 or TOEFL Internet-based score of more than 61 or IELTS 5.5.
 • Exceptions to the above requirements may be made by the Programme Committee and by the Dean of Faculty of Graduate Studies.
 • A concept paper of a proposed dissertation research.
 • An acceptance letter to be an initial advisor from an instructor in Faculty of Environment.

Admission Process

 1. Applicant has to apply and submit application forms and required documents online via Faculty of Graduate Studies' website (http://www.grad.mahidol.ac.th/en/prospective-students/). Those forms and documents are
  Application Form (Downd load : Form A - MS Word, Form A - pdf)
  Background and Proposed Field of Study (Downd load : Form B - MS Word, Form B - pdf)
  Recommendation Forms (directly submitted by at least 2 referees (Downd load : Form C - MS Word,Form C - pdf)
  And other documents as in a checklist (Downd load : Documents checklist for applicants - pdf)
 2. Applicant also has to submit all those forms and documents to the Program via Program Coordinator'™s e-mail with one extra document, which is an Acceptance Letter from an instructor in Faculty of Environment and Resource Studies.
  Recommendation letter of Lecturer to accept PhD student
 3. If all documents have been considered by committees and approved, applicant will be interviewed by presenting a concept paper. In case, applicant is a foreigner, the interview might be conducted via Skype.

Preparing a PhD concept paper

Admission process for Ph.D. program

Calendar



Recent activities


 • Workshop "Land use/Land cover classification and spatial analysis using data acquired from Geographic Information Systems "
  By Dr. Poonperm Vardhanabindu and Mr. Theerawut Chiyanon
  Date: February 8, 2019 Time 09.00 am.- 4.00 pm.
  Venue: Building 3, GIS Room
  Pictures: Pictures Gallery
 • Special Talk "Wood anatomy: A revitalization of a classic technique with new applications in climate and environmental research"
  By Prof. Dr. Achim Bruning
  from Institute of Geography, Alexander-University of Erlangen-Nurnberg, Germany
  Date: Thu, October 25, 10am – 12pm
  Venue: Debhanom Muangman Meeting Room
Special Talk Application of tree rings and stable isotopes in climate change and plant water relations Special Talk Application of tree rings and stable isotopes in climate change and plant water relations
 • Special Talk "Application of tree rings and stable isotopes in climate change and plant water relations"
  By Dr. Aster Grekiratos
  from the World Agroforestry Centre (ICRAF), Kenya
  Date: Thu, October 25, 1pm – 3pm
  Venue: Debhanom Muangman Meeting Room
 • Application of tree rings and stable isotopes in climate change and plant water relations Application of tree rings and stable isotopes in climate change and plant water relations
 • Workshop "Overview on Natural Resources and Pollution"
  by Ph.D Committee

  Date: October 18, 2018
  Venue: Meeting room no. 4115, building 4, Faculty of Environment and Resource Studies
 • Special Talk "Smart borer and cellulose extraction"
  by Dr. AKIRA KAGAWA

  Date: October 2, 2018
  Venue: Debhanom Muangman Meeting Room
 • Special Talk "GIS and Logical modeling application for Greenhouse gases measurement"
  by Professor Ghaffar Ali

  Date: Monday 3rd 2018
  Time: 09.00 a.m. – 4.00 p.m.
  Venue: GIS room building 3, Faculty of Environment and Resource Studies
GIS and Logical modeling application for Greenhouse gases measurement GIS and Logical modeling application for Greenhouse gases measurement
 • Progress Report
  by Professor Ghaffar Ali

  Date: Monday 24th September 2018
  Time: 09.30 -11.00 a.m.
  Venue: Meeting room no. 1103, building 1, Faculty of Environment and Resource Studies
 • Workshop “Academic writing”
  by Professor Ghaffar Ali

  Date: Tuesday 23rd August 2018
  Time: 09.00 a.m. – 11.00 a.m
  Venue: Meeting room no. 2105, building 2, Faculty of Environment and Resource Studies
 • Workshop "Academic writing"
  by Professor Ghaffar Ali

  Date: Tuesday 21st August 2018
  Time: 09.00 a.m. – 4.00 p.m
  Venue: Meeting room no. 2105, building 2, Faculty of Environment and Resource Studies
Academic writing Academic writing

More Activities Detail
 
Advisors
 
 1. Associate Professor Dr. Sansanee Choowaew
 2. Associate Professor Dr. Amnat Chidthaisong
 3. Assistant Professor Dr. Sittipong Dilokwanich
 4. Dr.Thomas Neal Stewart

Program committee
 
 1. Associate Professor Dr. Nathsuda Pumijumnong
 2. Associate Professor Dr. Benjaphorn Prapagdee
 3. Associate Professor Dr. Jaruwan Wongthanate
 4. Assistant Professor Dr. Achara Ussawarujikulchai
 5. Lect.Dr.Noppol Arunrat
 6. Lect.Dr.Suparee Boonmanunt
 7. Lect.Dr. Paramita Punwong
Research Direction
 
 • Environmental Technology
 • Water Resources Management
 • Remediation Technology
 • Energy Management
 • Waste Utilization
 • Environmental Modeling
 • Natural Resources Conservation
 • Environmental Risk Assessment
 • Environmental Engineering
 • Ecosystem Management
 • Human Ecology
Contacts:

Assoc.Prof.Dr. Nathsuda Pumijumnong
PhD Program Chair
Contact: nathsuda.pum@mahidol.ac.th
Tel: +6624415000 ext.2311

Pailin bunnak
International Programme Office
Tel: 66-2441-5000 ext. 1111
e-mail: pailin.bun@mahidol.ac.th

Postal Address

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
Salaya, Nakhonpathom 73170, Thailand
Fax: 66-2441-9507
International Country Code for Thailand: 66

งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • wantanee.pho@mahidol.ac.th
 • +66 2441 5000 ext 1107
 • +66 2441 9509-10
ปริญญาตรี

สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ

มีการสอบคัดเลือกบุคคเข้าศึกษาจาก 2 ระบบ ระบบแอดมิชชั่น ที่ดำเนินการโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบบโควตา ที่สมัครและสอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยตรง ปีการศึกษา 2559 เปิดรับตรง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.00 น.
สนใจอ่านรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่

OUR LOCATION

Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya,
Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170