logo
logo of faculty
สมาคมศิษย์เก่า
เวปบอร์ด
เวปบอร์ด
contact us
blank
blank
header
 
contact us contact us
welcome
yellow bullet ใบสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า [ Download เอกสาร]

11 กันยายน 2557 ลงพื้นที่ดูรถระบบบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ และเยี่ยมชมคณะ

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคุณติ๊ก ชีโร่ ลงพื้นที่ดูรถระบบบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย และดูขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางวิทยาศาสตร์ จากห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่บริเวณโดยรอบ และร่วมปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ และบุคลากรของคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

ลงพื้นที่ดูรถระบบบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ และเยี่ยมชมคณะ

10 กันยายน 2557 รถระบบบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เลขาธิการสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจกรรมพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดู รถระบบบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทยภายใต้ Concept" คืนความสุขให้กับประชาชน คืนน้ำดีให้กับคูคลองของ กทม." เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ในการตรวจคุณภาพน้ำภายในมหาวิทยาลัย: ภาพโดยสมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต

รถระบบบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทย

23 มิถุนายน 2557 ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

บรรยากาศการประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทพนมเมืองแมน

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

17 กรกฏาคม 2557 ประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

บรรยากาศการประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี รับมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนให้แก่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จาก ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ โดยมี ผศ.ลือพล ปุณณกันต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองคณบดีฝ่ายบริหารการวิจัยสร้างเครือข่ายและธรรมาภิบาล พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบในครั้งนี้ ได้แก่

  • ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ ระดับปริญญาตรี จำนวน 50, 000 บาท
  • ทุนสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ ระดับปริญญาโท จำนวน 100,000 บาท
  • สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ บริจาคทุนในการปรับปรุงห้องพักศูนย์ลำปาง จำนวน 190,000 บาท
  • สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ สนับสนุนงบประมาณการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2014): Global Climate Change and Sustainability Pathways จำนวน 200,000 บาท
  • ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท
  • ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมฯ บริจาคเงินเพื่อการปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาศูนย์ลำปาง จำนวน 95,050 บาท
  • พันเอก ดร.ปริญญ รื่นภาควุฒิ อุปนายกสมาคมฯ บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงห้องทำงานนักศึกษาศูนย์ลำปาง จำนวน 94,000 บาท ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
ประชุมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

4 สิงหาคม 2557 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล (คณบดี) เลขาธิการสมาคม และ ดร.ปริญญ รื่นภาควุฒิ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบรรยายรวม 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

14 สิงหาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ

บรรยากาศการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ โดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคม และ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล เลขาธิการสมาคม ครั้งที่ 3/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเทพนมเมืองแมน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ
line
head table

คณะสิ่งแวดล้อม ฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าออนไลน์แล้วนะคะ สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ที่นี่ค่ะ  ดูข้อมูลศิษย์เก่า 
ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมฯ ได้ที่เบอร์โทร 0 2441 5000 ต่อ 1123
เบอร์โทรสาร 024419509-10 อีเมล์ : omchit.ket@mahidol.ac.th นะคะ

head table

ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ดูรายละเอียดทั้งหมดใน เอกสารข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

back to top  

head table

Faculty of Environment and Resource Studies of Mahidol University Alumni Association