แผนที่คณะสิ่งแวดล้อมฯ

ที่อยู่คณะ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล ,
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล,นครปฐม 73170
โทรศัพท์ +66-2441-5000
Fax: 66 2441 9509-10

Address
Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
999 Phutthamonthon 4 Road, Salaya, Phutthamonthon Nakhon Pathom, 73170
Tel. +66 2441 0211,+66 2441 5000
Fax: 66 2441 9509-10