ขอเชิญร่วมฟัง การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ แนวทางการรับบริการ ผ่านสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม


วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

ห้องประชุม เทพพนมเมืองแมน และ ระบบ visual ผ่าน Zoom
โดย อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ >> https://forms.gle/tzSfZYBbku6aUhaa6


Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99006231643?pwd=WDdQeHExU0FuTnJQd1NxckxlV0MrZz09


Meeting ID: 990 0623 1643
Passcode: 2022