การจัดห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Application ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน JamBoard, Padlet, Slido

ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Application ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน JamBoard, Padlet, Slido” โดย อ.ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx

โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการอบรม (วันนี้ - 15 ต.ค. 64) ได้ที่:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN-U1nk6Y1qvt2634c5pluHT2EDit-d4S6jqrZAUFA3hyDCA/viewform

และเข้าร่วมการอบรมในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Cisco Web ที่:
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=md1b7a0ebc4e90774c7a30815ba482990
Meeting Number: 2640 143 5194
Password: 1234

Upcoming Events