ค่ายร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ภาคเหนือ

กิจกรรมดีๆ เปิดโลกการเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะพัฒนาอาชีพแห่งอนาคตแบบ “New Normal” ไปด้วยกัน!!


กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 2 วัน ระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ของเดือนกันยายน (หลังจากปิดรับสมัคร) ถึง ตุลาคม 2564

ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ABjc6x7q2unp8oT38
สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมตลอดกิจกรรม
รับของที่ระลึก (เสื้อ หมวก ฯลฯ) พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัลจากกิจกรรม

? กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 2 วัน ระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ของเดือนกันยายน (หลังจากปิดรับสมัคร) ถึง ตุลาคม 2564

? คุณสมบัติ
น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนไม่เกิน 80 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/ennorthcenter