ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ENRIC ครั้งที่ 4 

The 4th Environment and Natural Resource International Conference


การประชุมจัดในรูปแบบ Virtual Conference
ในหัวข้อ Challenges, Innovations and Transformations for Environmental Sustainability

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564