รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา/ทุกชั้นปี (ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  อายุไม่เกิน 40 ปี เข้าร่วมโครงการ Japan Science and Technology Agency (JST) Sakura Science Plan 2019 ณ มหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2562
 
ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเดินทาง และที่พัก
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งได้ที่ คุณปริญญา หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ทางอีเมล์parynya.chw@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
 
ดาวโหลดเอกสาร