แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะฯ พ.ศ.2563-2567 ดาวโหลด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 (ฉบับทบทวน) ดาวโหลด
แผนยุทธศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ฉบับทบทวนกลยุทธ์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ดาวโหลด
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 ดาวโหลด
กระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์ ดาวโหลด

รายงาน

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2561 ดาวโหลด pdf
รายงานประจำปี 2560 ดาวโหลด pdf
รายงานประจำปี 2559 เปิดดูรายงาน
รายงานประจำปี 2558 ดาวโหลด pdf
รายงานประจำปี 2557 ดาวโหลด pdf
- E-Book (กดดาวโหลดแล้วแตกไฟล์เพื่อใช้งาน)
รายงานประจำปี 2556 ดาวโหลด pdf
- E-Book (กดดาวโหลดแล้วแตกไฟล์เพื่อใช้งาน)
รายงานประจำปี 2555 ดาวโหลด pdf
รายงานประจำปี 2554 ดาวโหลด pdf
รายงานประจำปี 2553 (ดาว์นโหลดไฟล์มาแล้วแตกไฟล์) 
รายงานประจำปี 2551-2552 (ดาว์นโหลดไฟล์มาแล้วแตกไฟล์) 
รายงานประจำปี 2549-2550 (FERS Knowledge Assets) ดาวโหลดไฟล์ 

PA

2559

2558

2557

2556

2552-2555

เอกสารอื่นๆ จากงานนโยบายและแผน