รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 3 รายการ ตามประกาศดังนี้

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน 771 รายการ

- รถตู้ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน อว 9878 จำนวน 1 คัน

- รถเก๋งยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน พง 87790 จำนวน 1 คัน

[รายละเอียดประกาศ]