• รายงานดัชนีคุณภาพอากาศรายชั่วโมง

  บริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  Read More
 • เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

  ตั้งแต่บัดนี้ - 5 กรกฏาคม 2563

  Read More
 • Environment and Natural Resource Journal

  Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases. Read More
 • วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

  เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวาสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ มีกำหนดการเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม)

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

รับสมัครงาน/ประกวดราคา/ประกาศ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุจำนวน 3 รายการ ตามประกาศดังนี้

- ครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งานจำนวน 771 รายการ

- รถตู้ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน อว 9878 จำนวน 1 คัน

- รถเก๋งยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน พง 87790 จำนวน 1 คัน

[รายละเอียดประกาศ]