ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มารับการสัมภาษณ์ร้านค้าใหม่ตลาดนัดสีเขียว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มารับการสัมภาษณ์ร้านค้าใหม่ตลาดนัดสีเขียว ปี 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. 

>> ดาวโหลดประกาศรายชื่อ