คณะกรรมการสวัสดิการคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านค้าในตลาดนัดสีเขียวฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

:: ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัคร