ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ บริเวณอาคาร 4 (สิ่งแวดล้อมพัฒนดล)

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่ดังนี้

  1. บริเวณอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น G ใกล้กับตั้งฮั้วเส็ง พื้นที่ 20 ตร.ม.
  2. บริเวณอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น G ห้อง G19 พื้นที่ 48.51 ตร.ม.
  3. บริเวณอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 3 พื้นที่ 690.42 ตร.ม.

[ดาวโหลดประกาศ]