ที่อยู่

ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ

เลขที่ 125 ม. 8 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 โทร 054-242135

เลขที่ 2 ม. 6 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทร 054-209849

อีเมล์: ENNorth.LP@gmail.com