กำหนดการพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

ณ  ห้องบรรยายรวม 4224  อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา

กิจกรรม

13.30 - 14.00 น.

ผู้สำเร็จการศึกษาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สำหรับฆ่าเชื้อ           และรับสติ๊กเกอร์ติดที่บริเวณเสื้อครุย โดยสามารถสังเกตได้ง่ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าได้ผ่านมาตรการจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้ว ณ บริเวณทางขึ้นอาคารฝั่งห้องสโมสรนักศึกษาปริญญาตรี อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น G

และลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล (สวมชุดครุย)

14.00 - 14.20 น.

ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแถวพร้อมกัน ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

 

(ขอเชิญผู้ปกครอง ผู้ติดตามบัณฑิต เข้าร่วมรับชมถ่ายทอดสดพิธีผ่านระบบออนไลน์ Facebook live ณ ห้องประชุม (พิเศษ) มนู ศรีขจร (4215) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2)

14.20 - 14.30 น.

ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา เดินแถวพร้อมกันเพื่อแสดงความเคารพ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

14.30 - 14.40 น.

คณบดี คณะผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ทุกท่าน และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเดินเข้าสู่ห้องพิธี ณ ห้องบรรยายรวม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2

14.40 - 14.50 น.

คณบดีกล่าวเปิดงาน และแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

14.50 - 15.00 น.

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

15.00 - 15.30 น.

- พิธีมอบรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 และเกียรตินิยมอันดับ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

- พิธีมอบตราสัญลักษณ์ที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

- นักศึกษาร้องเพลงประสานเสียงเพลงเทิดพระนามมหิดล (ทุกท่านในห้องยืนขึ้น)

- ผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมมอบพวงมาลัยแก่คณบดี

15.30 - 16.30 น.

ถ่ายภาพหมู่ ผู้บริหาร นายกสมาคมศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร    ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218)

16.00 น. เป็นต้นไป

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรอง  ณ บริเวณโถงจัดงาน ชั้น 2

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

 

หมายเหตุ

  1. ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลักระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
  2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สรุปวันฝึกซ้อมและวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางสรุป วันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร และวันรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ

รายการ

วันที่ของการปฏิบัติภาระกิจบัณฑิต

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 1

(ฝึกซ้อมย่อย-ส่วนงาน/คณะ)

28 กันยายน 2563

เวลา 8.45 - 12.00 น.

 

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้จัดการฝึกซ้อม

2

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2

(ฝึกซ้อมย่อย-มหาวิทยาลัย)

29 กันยายน 2563

ตอนเช้า

ที่ MLC-322

30 กันยายน 2563

ตอนเช้า

อาคารสิริวิทยา

29 กันยายน 2563

ตอนเช้า

อาคารสิริวิทยา

3

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3

(ฝึกซ้อมใหญ่-มหาวิทยาลัย)

2 ตุลาคม 2563

ตอนบ่าย

3 ตุลาคม 2563

ตอนเช้า

2 ตุลาคม 2563

ตอนบ่าย

4

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

5 ตุลาคม 2563

ตอนบ่าย

6 ตุลาคม 2563

ตอนเช้า

5 ตุลาคม 2563

บ่าย


ประกวดภาพถ่าย #ปัจฉิมEN2019 และ #AlumniEN2019 

✅ขอเชิญชวนบัณฑิต ศิษย์เก่า คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสนุกในโอกาสแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรับรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จากทีมงาน EN ค่ะ

✅โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด และติด Hashtag “#ปัจฉิมEN2019 และ #AlumniEN2019 โดยมีกติกาดังนี้

✅คุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถโพสต์ภาพร่วมสนุกได้
1. บัณฑิตของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562 โดยโพสต์ภาพและติด Hashtag #ปัจฉิมEN2019
2. ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยโพสต์ภาพและติด Hashtag #ปัจฉิมEN2019 และ #AlumniEN2019

✅เงื่อนไขของการโพต์ภาพ
1. ภาพที่โพสต์จะเป็นภาพหมู่ ภาพเดี่ยวเก๋ๆ ชิคๆ ภาพบรรยากาศที่ท่านชื่นชอบ ภาพบรรยากาศรอบคณะที่ท่านคิดถึง

2. โพสต์ภาพลงผ่าน Facebook / Instagram หรือ twitter ของท่าน 1 ภาพต่อ 1 การโพสต์ ไม่จำกัดจำนวนโพสต์ เปิดโพสต์เป็น Public พร้อมติด Hashtag #ปัจฉิมEN2019 กรณีที่ท่านเป็นศิษย์เก่าขอให้ติด Hashtag #AlumniEn2019 เพิ่มเติม เพื่อแยกประเภทรางวัล

3. เริ่มโพสต์ภาพได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2563 และปิดนับยอด Like ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ภายในเวลา 16.30 น.

4. ภาพที่มียอดกด Like มากที่สุดจะได้รับรางวัล ดังนี้
4.1 สำหรับบัณฑิตของคณะ ที่มียอดกด Like มากที่สุด 1 รางวัล
4.2 สำหรับศิษย์เก่าของคณะ ที่มียอดกด Like มากที่สุด 1 รางวัล

5. ผู้ที่ได้รับรางวัล ทีมงานจะติดต่อแจ้งผลภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และจะมอบของรางวัลในวันที่ 5 หรือ 6 ตุลาคม 2563 ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรณีไม่สะดวกมารับของรางวัลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB https://www.facebook.com/ENStudentAffair