เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

คลิปวิดีโอ ...สอนใช้งาน

คลิปวิดิโอสอนการใช้งาน WebEX สำหรับนักศึกษา จัดทำโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านสามารถสอบถามปัญหาการใช้งานได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Line WebEX Meeting