กำหนดการ

 

รอบที่ 1 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

Direct Admission by the Faculty Round 1


Announcement of Direct Admission (Round 1 - Portfolio)

The details are as follows.

เยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)