กำหนดการ

 

TCAS รอบที่ 2 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่ 3 โควตา (Quota) ปีการศึกษา 2564

  • สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3
    • หลักสูตรภาษาไทย วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (รายงานตัวเวลา 08.30 น.) ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ (4218) ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
    • หลักสูตรนานาชาติ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (รายงานตัวเวลา 08.30 น.) ณ ห้องบรรยาย 4114 ชั้น 1 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์