ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล : Mahidol University Education Philosophy


จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

Administering education that focuses on learners’ achievements by means of a learning-centered approach for self-development of knowledge, abilities, and new skills

In 1973, growing concern over deteriorating natural resource and environmental conditions in Thailand led to the establishment of Thailand's first institution of environmental education at Mahidol University, the Environmental Education and Research Project (EERP) and the first master programme in Technology of Environmental Management by, Assoc.Prof.Dr.Nart Tuntawiroon, an internationally recognized expert in environmental and natural resource management. In 1978, the EERP was renamed the Faculty of Environment and Resource Studies. The programme's goal is to contribute to the protection of Thailand's rich natural environment through research and the teaching of sustainable management practices and through the promotion of environmental awareness in the communities.

Philosophy


The Program focuses on enabling students to create a vision, achieve a high level of technical knowledge, morality and ethics, as well as realize their potential in the planning and management of natural resources and environmental sustainability. This includes the ability to develop, analyze and synthesize ideas which benefit society through the learning process by integrating both theory and functional operations. It is consistent with the current changing situation in socio-economic, environmental and technological dimensions.

Qualification of the applicant


Qualification of the applicant in Plan A (A2)

 1. Bachelor Degree or studying a Bachelor Degree and in the last semester from any field
 2. Have a minimum cumulative GPA of 2.50
 3. In addition to the qualifying criteria in article 2, applicants may be considered for admission at the discretion of the Program Director and Dean of Graduate Studies

Qualification of the applicant in Plan B

 1. Bachelor Degree or studying a Bachelor Degree and in the last semester from any field
 2. Have a minimum cumulative GPA of 2.50
 3. Work experience in related field for at least 2 years
 4. In addition to the qualifying criteria in article 2 and 3, applicants may be considered for admission at the discretion of the Program Director and Dean of Graduate Studies

Education system


 1. Two semesters per academic year
 2. How to calculate credits
  • Theory courses taken via lecture with a minimum of 15 hours per semester are equal to 1 credit
  • Field training courses with a minimum of 45 hours per semester are equal to 1 credit
  • Thesis study with a minimum of 45 hours per semester is equal to 1 credit

เอกสารสำหรับปริญญาตรี

เอกสารสำหรับบัณฑิตศึกษา

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป ได้ใบรับรองผลการศึกษาและสะสมหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม