about
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทำเนียบคณบดีของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตร
คณะเปิดสอนในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอกในสาขาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรศาสตร์
การเรียนการสอนออนไลน์
เครื่องมือสำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา
บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม โดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
award
ผลงานและรางวัล ที่น่าภาคภูมิใจ.
Environment and Natural Resource Journal
Environment and Natural Resource Journal has recently been indexed by SCOPUS and other 4 international databases.
วารสารจะเพิ่มจำนวนฉบับต่อปีจาก 4 ฉบับเป็น 6 ฉบับ เริ่มต้นปี 2021

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม

20-21 ตุลาคม 2563
สามารถดูรายะเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Meet the dean (ครั้งที่ 2)

วันที่ 27 ตุลาคม 2563
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ห้องประชุมเธียเตอร์ (4224) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอเชิญบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 9.30 - 14.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
สอบถามเพิ่มเติม 024415000 ต่อ 2130

ข้อมูลเพิ่มเติม

มหิดลวิชาการ 2563

เชิญพบกับมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563 ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2563

ร่วมงานกับเรา

คณะฯ มีความยินดีในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ามาเป็นกำลังในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะให้ก้าวไปอย่างมั่นคง

ดูตำแหน่งงานว่าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราค ขายทอดตลาด

ดูประกาศ

โครงการ MAP-C สำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับบุคคลทั่วไป ได้ใบรับรองผลการศึกษาและสะสมหน่วยกิต เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล

สวทบ 601 การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ENTM 603 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม


ค่าลงทะเบียน 2500 บาทต่อหน่วยกิต เรียนทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม