ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา


ระยะเวลารับสมัคร 22-31 ตุลาคม 2563

ดาวโหลด

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย 

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

เรื่อง

รับสมัครพนักงานทำสวน ประจำปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลารับสมัคร : 12-15 ตุลาคม 2563