คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย (วุฒิปริญญาโท) 

ตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2563

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

- ประกาศผลการคัดเลือก

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

[ดาวโหลดประกาศผล]

 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

[ดาวโหลดประกาศ]