คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เรื่อง 

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

[ประกาศผลการคัดเลือก]

Applicant for Foreign Expert

Qualifications:
1. Native English speaker; fluency in written and spoken English.
2. Doctoral degree or equivalent in the field of industrial ecology, industrial engineering, environmental engineering, environmental and natural resource environmental science, environmental systems analysis, eecenvironmental information technology or related field or have a publish in leading international journals.
3. Experience conducting research in a related field.
4. Expertise in key office software, computer programming/network learning systems, ecological modeling packages.
5. Interest in Thailand's socio-culture; knowledge of Thai will be a 

Responsibilities: Assisting in the administration of Ph.D. and Master Degree International Programs, Research and other academic services, International Relations Collaboration, and Public Relations

Salary: 45,120 Baht per month
Additional Info: For more details, please contact: Thomas Neal Stewart, Ph.D. email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Deadline: 31 March 2021

for more detail : Download document

APPLICATION FORM :