ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง
ประกวดราคาซื้อชุดโสตทัศนูปกรณ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเรียนรู้การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ชุดระเหิดแห้งตัวอย่างระบบสุญญากาศ (Lyophilizer)) จำนวน 1 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล

เรื่อง

การรับสมัครผู้ประกอบเพื่อเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารหรือร้านขายสินค้า ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล (ด้านหน้าอาคาร 1 และบริเวณอาคาร 4)