สำหรับเจ้าหน้าที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนภาษาสเปนกับอาจารย์ JC
 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ ดาวโหลดเอกสาร งานกายภาพและบริการพื้นฐาน
งานสื่อสารองค์กร งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา   งานคลังและพัสดุ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
งานเทคโนโลยีดิจิทัล