ประชุม สัมมนาวิชาการ

วีดิทัศน์วันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั้งที่ ๖

การเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. น้ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ำของไทยได้จริงหรือ?”

21 มีนาคม 2562