ดร.จงดี โตอิ้ม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล