รางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 23