ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ให้คำปรึกษาด้านการกำจัดการขยะ 11 มีนาคม 2562 ฮิต: 124
พิธีปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019” 08 มีนาคม 2562 ฮิต: 118
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” 07 มีนาคม 2562 ฮิต: 137
มอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” 06 มีนาคม 2562 ฮิต: 103
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 01 มีนาคม 2562 ฮิต: 118
MU-NU Spring Training Program 2019 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 116
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 126
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" 07 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 144
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ 31 มกราคม 2562 ฮิต: 173
โครงการ MUUC International Internships โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ 24 มกราคม 2562 ฮิต: 224
อบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 24 มกราคม 2562 ฮิต: 189
พิธีมอบใบประกาศอบรม “Basic Learning to Speak Spanish Focusing on Daily Communication Structure” 24 มกราคม 2562 ฮิต: 130
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง 22 มกราคม 2562 ฮิต: 237
มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 18 มกราคม 2562 ฮิต: 129
เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 15 มกราคม 2562 ฮิต: 124
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี 2562 15 มกราคม 2562 ฮิต: 117
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ 11 มกราคม 2562 ฮิต: 107
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ่น 08 มกราคม 2562 ฮิต: 109
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 26 ธันวาคม 2561 ฮิต: 145
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ 11 ธันวาคม 2561 ฮิต: 146