ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” 07 มีนาคม 2562 ฮิต: 99
มอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” 06 มีนาคม 2562 ฮิต: 75
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 01 มีนาคม 2562 ฮิต: 85
MU-NU Spring Training Program 2019 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 86
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” 21 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 93
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" 07 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 111
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ 31 มกราคม 2562 ฮิต: 139
โครงการ MUUC International Internships โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ 24 มกราคม 2562 ฮิต: 179
อบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 24 มกราคม 2562 ฮิต: 153
พิธีมอบใบประกาศอบรม “Basic Learning to Speak Spanish Focusing on Daily Communication Structure” 24 มกราคม 2562 ฮิต: 95
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง 22 มกราคม 2562 ฮิต: 198
มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 18 มกราคม 2562 ฮิต: 98
เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล 15 มกราคม 2562 ฮิต: 102
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี 2562 15 มกราคม 2562 ฮิต: 90
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ 11 มกราคม 2562 ฮิต: 79
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Fukuoka Women's University ประเทศญี่ปุ่น 08 มกราคม 2562 ฮิต: 80
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 26 ธันวาคม 2561 ฮิต: 118
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ 11 ธันวาคม 2561 ฮิต: 119
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 06 ธันวาคม 2561 ฮิต: 132
ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑวิรุฬห์ ปีที่ 34 29 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 133