29 ส.ค.62 เวลา 09.30 น. อ.ดร.เพชญ์ เตชรัตน์ อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ณ อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล