13 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย อ.ดร.วีรฉัตร ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานโครงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดโครงการ โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ จำนวน 38 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ (ห้อง 4228) อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์