6 สค 62 รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “วันแตกหน่อ” ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ES) รุ่นที่ 26 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อให้คำแนะนำการใช้ชีวิต ปรับตัวในรั้วบ้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกิจกรรมสำรวจบ้านใหม่ กิจกรรมสืบสานเจตนารมณ์และปณิธานนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาใหม่รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่ และรู้จักสถานที่ต่างๆ ในคณะและมหาวิทยาลัย ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์