กิจกรรมคณะปี 2563Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กีฬาสิ่งเเวดล้อมนิสิตนักศึกษาเเห่งประเทศไทย (ENVI Games) ครั้งที่ 26 :กันภัยเกมส์ เขียนโดย Super User ฮิต: 8
แถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศและมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เขียนโดย Super User ฮิต: 30
มูลนิธิ 3R เข้าพบคณบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่ เขียนโดย Super User ฮิต: 45
คณบดีให้สัมภาษณ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 43
รายงานความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ เขียนโดย Super User ฮิต: 64
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมคณะ เขียนโดย Super User ฮิต: 57
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เขียนโดย Super User ฮิต: 65
ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เขียนโดย Super User ฮิต: 56