กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขียนโดย Super User ฮิต: 260
SJTU-Mahidol Joint Symposium on the Belt and Road Initiative: Collaborative Research to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) เขียนโดย Super User ฮิต: 163
Shape Your World with EN Library เขียนโดย Super User ฮิต: 162
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 12 เขียนโดย Super User ฮิต: 169
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 167
พิธีปิดการอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เขียนโดย Super User ฮิต: 175
พิธีลงนามปฏิญญาเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (Thai Soil Partnership: TSP) เขียนโดย Super User ฮิต: 212
Dongguk University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมเยือนคณะและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เขียนโดย Super User ฮิต: 194
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ University of Shizuoka เขียนโดย jarinee ฮิต: 154
วันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั้งที่ 6 เขียนโดย Super User ฮิต: 181
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยมหิดลฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 177
Welcomed a group of executives from Bangladesh เขียนโดย Super User ฮิต: 174
มหิดลเกมส์ เขียนโดย Super User ฮิต: 160
ให้คำปรึกษาด้านการกำจัดการขยะ เขียนโดย Super User ฮิต: 152
พิธีปิดโครงการ “MU-NU Spring Training Program 2019” เขียนโดย Super User ฮิต: 152
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Thai Coast: Coastal Vulnerability, Resilience and Adaptation in Thailand” เขียนโดย Super User ฮิต: 175
มอบรางวัล โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” เขียนโดย Super User ฮิต: 139
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 144
MU-NU Spring Training Program 2019 เขียนโดย Super User ฮิต: 167
การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การให้บริการรับทำวิจัยและการให้บริการวิชาการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561” เขียนโดย Super User ฮิต: 164
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "South Florida's Water Management Practices in the Past, Present and Future" เขียนโดย Super User ฮิต: 188
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้ เขียนโดย Super User ฮิต: 209
โครงการ MUUC International Internships โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ เขียนโดย Super User ฮิต: 269
อบรมการป้องกันเหตุเพลิงไหม้อาคารและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 229
พิธีมอบใบประกาศอบรม “Basic Learning to Speak Spanish Focusing on Daily Communication Structure” เขียนโดย Super User ฮิต: 179
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับสำนักงานศาลปกครอง เขียนโดย Super User ฮิต: 267
มาตรการการดูแลสุขภาพและการจัดการที่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ เกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เขียนโดย Super User ฮิต: 162
เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยมหิดล เขียนโดย Super User ฮิต: 151
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 145
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ เขียนโดย Super User ฮิต: 137