กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุม “รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต” ระดับปริญญาเอก เขียนโดย Super User ฮิต: 108
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจสัมภาษณ์อาจารย์รัตนะ บุลประเสริฐ เขียนโดย Super User ฮิต: 90
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) เขียนโดย Super User ฮิต: 90
วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี เขียนโดย Super User ฮิต: 84
รางวัล Mahidol Energy Awards 2019 และรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 83
การประชุม AUN-EEC Round Table Discussion ณ Ateneo De Manila University, Queson City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เขียนโดย Super User ฮิต: 96
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 99
หารือความร่วมมือกับ Chiba University Bangkok Center เขียนโดย Super User ฮิต: 84
ศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม เขตทวีวัฒนา ดูงานที่คณะฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 80
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เขียนโดย Super User ฮิต: 96
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ ถวายสัตย์ปฏิญาณนักศึกษาใหม่ เขียนโดย Super User ฮิต: 73
วันแตกหน่อ ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 79
แถลงข่าวแม่อนุรักษ์ปี 25562 เขียนโดย Super User ฮิต: 63
Prospect Burma สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าเยี่ยมชมคณะและหารือความร่วมมือด้านหลักสูตรฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 93
การบรรยายเรื่อง “การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุข Happy Money” เขียนโดย Super User ฮิต: 78
รับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมิน และการปิดการตรวจประเมิน AUN-QA เขียนโดย Super User ฮิต: 56
ตรวจรับการประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) (MT/MTS) เขียนโดย Super User ฮิต: 61
Research Talk ในหัวข้อ “The intersection and challenges of environmental science to policy” เขียนโดย Super User ฮิต: 82
การประชุมความร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 95
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" เขียนโดย Super User ฮิต: 103
ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาปี พ.ศ.2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 101
เปิดงานอบรมนานาชาติในหัวข้อ "Adapting to Climate Change: Facing the Consequence" เขียนโดย Super User ฮิต: 118
ต้อนรับ Professor Kunio Kawamura จาก Hiroshima Shudo University ประเทศญี่ปุ่น เขียนโดย Super User ฮิต: 273
ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลฯ เขียนโดย Super User ฮิต: 162
เสวนาพิเศษ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” เขียนโดย Super User ฮิต: 201
พิธีถวายมหาสังฆทาน เขียนโดย Super User ฮิต: 211
พิธีปิดอบรมนานาชาติ “Natural Disasters Management” เขียนโดย Super User ฮิต: 185
The 1st International PhD Conference on Environment เขียนโดย Super User ฮิต: 212
"วันปาฐกถาเกียรติยศและเสวนาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร อ้วนอ่อน" ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User ฮิต: 210
การประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะโครงการวิจัยเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 เขียนโดย Super User ฮิต: 176