กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย และแผน และ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ  ให้การต้อนรับ นางพิชญ์อาภา  ชินวิชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางเบื้องต้นในการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม ณ  ห้องประชุม 4