กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 กย 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Yong Geng, Dean of School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรร่วมระดับมหาบัณฑิต (Memorandum of Agreement on Double Degree Master’s Program) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กับ Shanghai Jiao Tong University โดย School of Environmental Science and Engineering พร้อมร่วมประชุมเพื่อหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหลักสูตรร่วมดังกล่าวในขั้นตอนต่อไป รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ ระหว่างทั้งสองคณะในอนาคต โดยมี อ.ดร.นพพล อรุณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Prof. Dr. Yixin Zhao, Dean Assistant, School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University เป็นผู้ประสานงานหลักพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมดังกล่าว ณ School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน