กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 ก.ย.62 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์