กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

24 ก.ย.62 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล โดยมีคณะได้เข้าร่วมพิธีดังนี้

 

เวลา 08.00 น. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เวลา 07.00 น. รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยบุคลากรคณะ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

24 ก.ย.62 เวลา 06.00 น. อ.ดร.วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรคณะ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล