กิจกรรมคณะปี 2562Activities News

ยินดีต้อนรับสู่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

12 ก.ย.62 เวลา 11.00 น. “พิธีไหว้ครู” ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษา